6 sie 2015

6 sie 2015

Aktualności

By:

Austriackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o wprowadzeniu kontroli na przejściach granicznych ze Słowacją.Zgodnie z oświadczeniem austriackiego resortu spraw wewnętrznych, dziś o godz. 0:00 zostały tymczasowo przywrócone kontrole graniczne na granicy austriacko-słowackiej. Powodem, podobnie jak w przypadku kontroli na czesko-słowackiej granicy, jest wzrost nielegalnej imigracji. Kontrole na granicy między Czechami a Słowacją zostały...

W najnowszym raporcie OECD ostrzega, że światowa gospodarka hamuje, co oznacza, że dla transportu będzie mniej zleceń.Napaść Rosji na Ukrainę wtrąciła świat w gospodarczy kryzys. Tegoroczny, rachityczny wzrost gospodarczy Niemiec na poziomie 1,2 proc. zamieni się w przyszłym roku na spadek sięgający 0,7 proc. PKB. W Wielkiej Brytanii gospodarka...

O ile kwestia kosztów pracodawcy czy zleceniodawcy nie powinna stanowić problemu, o tyle z przychodem zaszczepionego pracownika lub zleceniobiorcy jest znacznie gorzej. Nie działa już bowiem zaniechanie poboru podatku wprowadzone ze względu na epidemię COVID-19. (Źr.www.podatki.gazetaprawna.pl-K.O.)

Spółki, które wybrały ryczałt od dochodów spółek, muszą sporządzać dokumentację cen transferowych, jeżeli występują ku temu przesłanki ustawowe – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Interpretacja została wydana w lipcu br., ale dopiero teraz została opublikowana w ministerialnej bazie (eureka.mf.gv.pl). (Źr.www.podatki.gazetaprawna.pl-K.O.)

Świadczenie w formie pożyczki pieniężnej udzielonej wspólnikowi przez spółkę będącą podatnikiem estońskiego CIT stanowi ukryty zysk, a jego wykonanie nakłada na spółkę obowiązki związane z zapłatą podatku. (Źr. www.rp.pl-K.O.)

Wniosek o zwrot pieniędzy z systemu viaTOLL można składać tylko do końca września – przypomniało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. By to uzyskać, trzeba przesłać podpisany formularz reklamacyjny, a także złożyć dyspozycję zwrotu salda lub kaucji w swoim Internetowym Koncie Klienta. Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że zbliża...

Ministerstwo Finansów informuje, że 1 października Ukraina przystąpi do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej. Od tego dnia w przewozach do/z Ukrainy będzie można zastosować dwa globalne systemy tranzytowe: system TIR oraz system T1/T2. Ukraińskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że możliwe będzie zadeklarowanie w zgłoszeniu tranzytowym w systemie NCTS danych bezpieczeństwa...

Komisja Europejska przewiduje, że obowiązek stosowania elektronicznych dokumentów wejdzie w życie w sierpniu 2025 roku. Przemysł niecierpliwi się powolnym postępem prac. Polska ratyfikowała protokół dodatkowy do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczący elektronicznego listu przewozowego we wrześniu 2019 roku, jednak nadal eCMR nie jest dopuszczony przez...

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem dotyczącym wdrożenia kolejnej usługi z grupy „Single Window i kontrole inspekcji granicznych” – Uzyskaj graniczne dokumenty dotyczące środków ochrony roślin, KAS wydłużył okres przesyłania zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu do 26 września 2022 do godz. 14:00. Podczas spotkania zostanie  szczegółowo omówimy i zademonstrowany  sposób korzystania z...

Od 28 czerwca 2022 r. trwają konsultacje publiczne projektu zmian w CIT. Na zgłaszanie uwag jest 14 dni. Projekt zakłada m.in. następujące rozwiązania: modyfikację i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym, uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”, zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC), zmianę przepisów...

W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć wniosek i bezpłatnie otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (ZAS-W). Warunkiem skorzystania z usługi jest udzielenie zgody na doręczenie elektroniczne. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny i doręczane na konto podatnika w e-US. W e-Urzędzie Skarbowym można uzyskać zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu a...

Uproszczenie i skrócenie czasu rejestracji spółki cywilnej, całkowita elektronizacja Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz integracja bazy informacji o przedsiębiorcach z innymi rejestrami – to główne ułatwienia, których wprowadzenie planuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii Proces rejestracji spółki cywilnej, która – jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii –...

Od 22 września  br. obywatele Białorusi i Ukrainy, wykonujący pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym oraz piloci cywilnych statków powietrznych oraz inni członkowie załóg, mogą składać wnioski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o wydanie wizy krajowej. Wnioski o wydanie wiz krajowych można składać po wcześniejszym umówieniu terminu złożenia wniosku za pośrednictwem...

15 września 2022 roku    w hotelu Polonia Palace w Warszawie odbył się XXI Kongres Spedytorów. Tegoroczne hasło brzmiało „Branża TSL – między pandemią a wojną w Ukrainie”. W spotkaniu – obok przedstawicieli branży TSL – uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci uczelni wyższych i dziennikarze. Gości przywitał Przewodniczący Rady...

Brak możliwości wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w Ukrainie wobec ukraińskiego dłużnika nie uprawdopodabnia nieściągalności polskiej wierzytelności. W rezultacie odpis aktualizujący taką niespłaconą należność nie może być kosztem uzyskania przychodów – stwierdził dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej. (Źr. www.edgp.gazetaprawna.pl-K.O)

Rząd podjął decyzję o wysokości płacy minimalnej, która będzie obowiązywała w Polsce w przyszłym roku. Premier Mateusz Morawiecki, przedstawił na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów nowe stawki.Nowością jest to, że w 2023 roku płaca minimalna będzie podnoszona dwukrotnie.Po konsultacji ze związkami zawodowymi zdecydowaliśmy się na mocniejsze podniesienie płacy minimalnej ...

Sejm rozpoznawał nowelizację ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która sprawi, że część informacji w tym rejestrze, w tym wzory umów, będzie dostępnych w języku angielskim. Ponadto projekt przewiduje kilka zmian ważnych dla polskich spółek. Po wejściu w życie nowych przepisów wymiana danych między unijnymi rejestrami będzie odbywała się automatycznie...

Poprawienie efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych – to cel projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Chodzi również o uproszczenie obowiązku sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty i doprecyzowuje przepisy w tym zakresie. Projekt ten...

Zwiększenie wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca, przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia, nie będzie wymagało zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pracę. Podmiot zatrudniający cudzoziemca będzie tylko powiadamiał o tym organ, który udzielił zezwolenia na pracę. To niektóre...

Członkowie zarządów spółek, którzy chcieliby płacić 15-proc. ryczałt od doradztwa związanego z zarządzaniem, wiele ryzykują. Fiskus upatruje w tym niedozwoloną optymalizację podatkową. (Źr.www.edgp.gazetaprawna.pl-K.O.)

19 września 2022Nowe przepisy dla kierowców

17 września  2022 r. weszły w życie nowe, rewolucyjne, przepisy dla kierowców. To drugi etap rewolucji dla kierowców. Podwójne punkty karne, recydywa dla kierowców popadających w konflikt z prawem. Punkty karne są od dziś naliczane już za najmniejsze przekroczenie dozwolonej prędkości – poniżej 10 km/h, a za przekroczenie prędkości...

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG Move) opublikowała w ubiegłym tygodniu nowe, zmienione wytyczne dotyczące kontrowersyjnego zapisu Pakietu Mobilności, który wszedł w życie w lutym br. Chodzi mianowicie o obowiązkowy powrót ciężarówek co 8 tygodni do bazy. O zmianę walczyli przewoźnicy zarówno ze wschodu jak i z...

KIS przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenia viaBOX (OBU) oraz środków z umów zawartych w systemie viaTOLL. Dyspozycję zwrotu środków pozostałych w wygaszonym systemie viaTOLL można złożyć do 30 września 2022 r. Użytkownicy systemu viaTOLL mogą składać wnioski o zwrot kaucji lub sald...

W rejonie przejścia granicznego w Dorohusku nadal trwa protest przewoźników. Droga została wczoraj zablokowana przez kilka ciągników siodłowych. Obecnie wstrzymane są odprawy graniczne. Przewoźnicy nie przerwali dzisiaj o godzinie 10 protestu, tak jak informowały o tym służby drogowe. Obecnie pojawiła się informacja, że blokada potrwa prawdopodobnie do godziny 12...

Departament Ceł MF opublikował na portalu PUESC nową wersję Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT (wersja 1.15 z 27 lipca 2022 r.).  Zmiany dotyczą m.in. obowiązku ujmowania w zgłoszeniach INTRASTAT obrotów handlowych obejmujących wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – jak poinformowało MF – obowiązek ten dotyczy podmiotów zobowiązanych...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).