6 Sie 2015

6 Sie 2015

Aktualności

By:

Kapituła Nagrody Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej „Bursztynowej Kaczki” w dniu 4 czerwca br.  przyznała wyróżnienia i nagrody KIGM za rok 2019, które otrzymali: Nagroda Honorowa KIGM „Bursztynowa Kaczka”:  Morska Agencja Gdynia sp. z o.o. Nagroda specjalna – jubileuszowa „Bursztynowa Kaczka” : TUiR WARTA S.A. Wyróżnienia honorowe „Bursztynowe Jajko”:...

Warunki prowadzenia ruchu kolejowego – rozporządzenie ministra infrastruktury 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 4 grudnia 2019 r. poz. 2352) Pociąg powinien zatrzymać się przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym lub przejściem, a dalsza jazda jest możliwa po zatrzymaniu ruchu przez...

1 czerwca 2020 roku w Komisji Transportu PE (TRAN) odbyło się drugie czytanie poprawek do Pakietu Mobilności 1. Najistotniejsze wniesione poprawki dotyczą: Delegowania pracowników w sektorze transportu drogowego: Zwiększona liczba operacji wymiany handlowej dozwolona oprócz podróży dwustronnej bez uruchamiania zasad delegowania (do 3 w sumie, zamiast 1 w każdym...

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście wraz z piętnastoma zarządami portów z Europy, Azji oraz Bliskiego Wschodu i Ameryki Północnej podpisał deklarację COVID-19 Okrągłego Stołu Władz Portowych (PAR), zainicjowanej przez Urząd Morski i Portowy Singapuru. Poprzez wspólną deklarację sygnatariusze są zobowiązani do współpracy i zapewnienia, że statki handlowe mogą...

Na stronach Sejmu pojawił się już tekst uchwalonej w zeszłym tygodniu ustawy zmieniającej m.in. regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR).Uchwalone przez Sejm przepisy zlikwidują obowiązek podpisywania raportów o schematach podatkowych przez wszystkich członków zarządu. Po zmianach wystarczą podpisy osób uprawnionych do reprezentacji. W dalszym ciągu dokumentu nie będą...

W czwartek, 28 maja, MF potwierdziło, że obowiązek stosowania nowego JPK_VAT zostanie przesunięty – dla wszystkich podatników – z 1 lipca na 1 października br. z uwagi na trudną sytuację przedsiębiorców oraz kryzys gospodarczy będące negatywnym następstwem epidemii wywołanej wirusem SARS CoV-2 (www.prawo.pl-K.O)

Rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 obowiązuje...

Komisja Europejska zatwierdziła w piątek polski program pomocy o wartości 1,6 mld euro na zrekompensowanie przedsiębiorstwom strat poniesionych z powodu pandemii Covid-19 i na zapewnienie pomocy na utrzymanie płynności finansowej. Jest to pogram pomocowy dla dużych firm, w ramach którego do przedsiębiorców trafi 7,5 mld zł. KE wydała 29...

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej zamieściło ostrzeżenie przed telefonami od nieznanych osób, które przedstawiają się jako pracownicy Ministerstwa Finansów i próbują bezprawnie uzyskać informacje dot. rzekomo przeprowadzonych kontroli i szczegółów prowadzenia działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów przypomina,że nie prowadzi telefonicznej weryfikacji prowadzonych postępowań, ani nie zbiera w ten sposób...

Rrzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE)   zaproponował 28 maja br. odrzucenie skarg Polski i Węgier na przepisy dyrektywy o pracownikach delegowanych. Kraje te uważają, że regulacje dyrektywy naruszają swobodę świadczenia usług. Szczególnie dotknięta nowymi regulacjami może być branża transportowa. Opinia rzecznika generalnego nie wiąże Trybunału Sprawiedliwości UE, ale sędziowie...

Od 4 czerwca br.obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia UE ws. odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu. Rozporządzenie w sposób automatyczny przedłuża okres ważności wybranych dokumentów oraz gwarantuje ich uznawanie przez organy administracyjne...

Do czerwca 2021 roku firma w tarapatach finansowych będzie mogła otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne bez zgody sądu. Wystarczy, że podpisze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym i ogłosi swoją decyzję w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. To dobre rozwiązanie dla dłużników, ale już niekoniecznie ich wierzycieli. Sejm ma się zająć projektem ustawy o dopłatach...

Nowe rozwiązania wprowadzone tarczą 3 spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Od 26 są one udostępnione na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Dodatkowo na PUE ZUS jest już możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na...

Wykroczenie administracyjne polegające na przekroczeniu przez kierowcę czasu przejazdu w tranzycie przez Białoruś lub poruszanie się po innych niż wyznaczone drogach bądź zatrzymywanie się w innych niż wyznaczone miejscach może spowodować nałożenie na przewoźnika restrykcji w postaci konwoju celnego. ZMPD wystąpiło do ministerstwa infrastruktury o wyjaśnienie we właściwych organach...

Od 1 lipca do końca 2020 r. nie trzeba będzie ujmować w jednolitym pliku kontrolnym paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę do 450 zł. Ale do 30 czerwca br. taki obowiązek istnieje.Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.257.2020.1.ISK).  (Źr.www.edgp.gazetaprawna.pl-K.O.)

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystąpił do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przesunięcia obowiązku stosowania nowego JPK_VAT z deklaracją wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przynajmniej o trzy miesiące, tj. z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Wcześniej ustawodawca przesunął dla dużych przedsiębiorców...

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad uruchomieniem platformy do wymiany faktur między przedsiębiorcami. Ma ona ruszyć w 2021 r., być może już w połowie roku. Przedsiębiorcy będą mogli wystawione przez siebie e-faktury przesyłać kontrahentowi przez ministerialną platformę. Na razie dobrowolnie, ale gdy rozwiązanie się sprawdzi, może stać się to...

Rozporządzenie ministra finansów z 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług wejdzie w życie 30 maja 2020 r. Wzór deklaracji o podatku od towarów i usług dla importu towarów (VAT-IM) zawiera załącznik do rozporządzenia. Deklaracja jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w 2 egzemplarzach. Naczelnik...

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. 27 opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.  Zgodnie z projektem, rozporządzenie określa szczegółowe informacje gromadzone w ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym oraz sposób jej prowadzenia.  Projekt zakłada m.in., że ewidencję prowadzi się w podziale na...

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. 181 opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.   Projekt zakłada zmianę brzmienia § 1 dotychczasowego rozporządzenia, który dodaje § 3b i 3c. Wskutek zmiany: zwalnia się do dnia 31...

25 maja 2020Prawo

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi W Dzienniku Ustaw pod poz. 859 opublikowano jednolity tekst ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu...

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie 22 maja 2020 r. Nowe regulacje dotyczą m.in. określonych danych pozyskanych w ramach kontroli granicznej, a także dotyczących osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w...

26 maja 2020 r. startuje cykl bezpłatnych edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców, które mają im pomóc w walce z negatywnymi gospodarczymi skutkami COVID-19.Tarcza antykryzysowa dla biznesu  organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym roku ze względu na epidemię COVID-19, konferencje odbędą się online. Pierwsza już...

 Jesienią tego roku zakończy się rozbudowa układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym na terenie Portu Gdańsk. W ramach projektu rozbudowy układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym na terenie Portu Gdańsk przebudowywane są ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego o łącznej długości 5,6 km. Powstaje 16 rozjazdów, cztery wiadukty  i...

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie zadane przez Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że nie prowadzi obecnie prac nad generalnym skróceniem maksymalnych terminów zwrotu VAT, ale zapewnia, że w okresie epidemii wydano zalecenia organom podatkowym, aby dokładały starań w celu skrócenia, czasu rozpatrzenia zwrotu VAT do absolutnego minimum i dokonywały...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet