6 Sie 2015

6 Sie 2015

Aktualności

By:

Nowe rozwiązania wprowadzone tarczą 3 spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Od 26 są one udostępnione na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Dodatkowo na PUE ZUS jest już możliwość podglądu szczegółów wniosków o świadczenie postojowe. Funkcja ta jest dostępna na...

Wykroczenie administracyjne polegające na przekroczeniu przez kierowcę czasu przejazdu w tranzycie przez Białoruś lub poruszanie się po innych niż wyznaczone drogach bądź zatrzymywanie się w innych niż wyznaczone miejscach może spowodować nałożenie na przewoźnika restrykcji w postaci konwoju celnego. ZMPD wystąpiło do ministerstwa infrastruktury o wyjaśnienie we właściwych organach...

Od 1 lipca do końca 2020 r. nie trzeba będzie ujmować w jednolitym pliku kontrolnym paragonów z NIP nabywcy wystawionych na kwotę do 450 zł. Ale do 30 czerwca br. taki obowiązek istnieje.Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 12 maja 2020 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.257.2020.1.ISK).  (Źr.www.edgp.gazetaprawna.pl-K.O.)

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców wystąpił do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do przesunięcia obowiązku stosowania nowego JPK_VAT z deklaracją wobec mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców przynajmniej o trzy miesiące, tj. z 1 lipca 2020 r. na 1 października 2020 r. Wcześniej ustawodawca przesunął dla dużych przedsiębiorców...

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad uruchomieniem platformy do wymiany faktur między przedsiębiorcami. Ma ona ruszyć w 2021 r., być może już w połowie roku. Przedsiębiorcy będą mogli wystawione przez siebie e-faktury przesyłać kontrahentowi przez ministerialną platformę. Na razie dobrowolnie, ale gdy rozwiązanie się sprawdzi, może stać się to...

Rozporządzenie ministra finansów z 19 maja 2020 r. w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług wejdzie w życie 30 maja 2020 r. Wzór deklaracji o podatku od towarów i usług dla importu towarów (VAT-IM) zawiera załącznik do rozporządzenia. Deklaracja jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w 2 egzemplarzach. Naczelnik...

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. 27 opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.  Zgodnie z projektem, rozporządzenie określa szczegółowe informacje gromadzone w ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym oraz sposób jej prowadzenia.  Projekt zakłada m.in., że ewidencję prowadzi się w podziale na...

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. 181 opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.   Projekt zakłada zmianę brzmienia § 1 dotychczasowego rozporządzenia, który dodaje § 3b i 3c. Wskutek zmiany: zwalnia się do dnia 31...

25 maja 2020Prawo

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi W Dzienniku Ustaw pod poz. 859 opublikowano jednolity tekst ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu...

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii weszło w życie 22 maja 2020 r. Nowe regulacje dotyczą m.in. określonych danych pozyskanych w ramach kontroli granicznej, a także dotyczących osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w...

26 maja 2020 r. startuje cykl bezpłatnych edukacyjnych wideokonferencji dla przedsiębiorców, które mają im pomóc w walce z negatywnymi gospodarczymi skutkami COVID-19.Tarcza antykryzysowa dla biznesu  organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym roku ze względu na epidemię COVID-19, konferencje odbędą się online. Pierwsza już...

 Jesienią tego roku zakończy się rozbudowa układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym na terenie Portu Gdańsk. W ramach projektu rozbudowy układu drogowo-kolejowego w Porcie Zewnętrznym na terenie Portu Gdańsk przebudowywane są ulice: Portowa, Poinca, Kontenerowa i Budowniczych Portu Północnego o łącznej długości 5,6 km. Powstaje 16 rozjazdów, cztery wiadukty  i...

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie zadane przez Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało, że nie prowadzi obecnie prac nad generalnym skróceniem maksymalnych terminów zwrotu VAT, ale zapewnia, że w okresie epidemii wydano zalecenia organom podatkowym, aby dokładały starań w celu skrócenia, czasu rozpatrzenia zwrotu VAT do absolutnego minimum i dokonywały...

Ustawowe wakacje kredytowe tylko dla tych, którzy stracili dochody po 13 marca, nowe zasady kontrolowania przez prezesa UOKiK rynku przejęć przez dwa lata, prawo do skorzystania z dopłat do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla tych, którzy nie wprowadzili przestoju, czy nie obniżyli wymiaru czasu pracy. To najważniejsze...

Inspekcja Transportu Drogowego ostrzega przed oszustami, którzy deklarują pomoc w uniknięciu kontroli w przedsiębiorstwach transportowych. W zamian żądają wpłaty kilku tysięcy złotych na wskazany rachunek bankowy w określonym terminie. W ostatnich dniach ITD otrzymała od kilku przewoźników informacje dotyczące przesłanych firmom transportowym e-maili, w których oszuści oferują pomoc m.in....

19 maja 2020Prawo

W Dz.U.2020.822 z dnia 2020.05.08  opublikowano  rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni(Źr.www.sip.lex.pl-K.O.)

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów zamieściło informacje dotyczące subwencji finansowej-pożyczki otrzymywanej w ramach Tarczy Finansowej . Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka. Subwencję finansową (pożyczkę) mogą...

Budowa suchego portu w Zajączkowie Tczewskim- inwestycji wartej ponad 200 mln zł , może rozpocząć się w 2022 roku. Jak dowiedziała się redakcja portalu Gospodarka Morska , zostało wysłane zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu budowlanego. “Proces już ruszył, na wiosnę przyszłego roku planujemy zakończyć proces projektowy i uzyskać pozwolenie na...

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). Przewiduje ono m.in. wstrzymane do odwołania przemieszczanie się pasażerów pociągami, które przekraczają granicę Polski. Tak jak do tej pory, osoby przekraczające granicę będą...

Jedna z ważniejszych zmian przewiduje uchylenie art. 15zzs w specustawie z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374, ze zm.). Przepisem tym zawieszony został bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach i kontrolach podatkowych i celno-skarbowych oraz w postępowaniach karnych skarbowych i egzekucyjnych. Wyjątkiem były kontrole (podatkowe i celno-skarbowe) oraz...

Po czteroletnim procesie konsultacyjnym, wszczętym na skutek petycji złożonej przez spedytorów i załadowców którzy poczuli się niesłusznie karani przez praktykę obciążania ich opłatami za demurrage i detention  powstałymi w okolicznościach pozostających poza ich kontrola, amerykańska FEDERAL MARITIME COMMISSION określiła 28/04/2020 swoje stanowisko w tej sprawie   ( Interpretive Rule). Ze...

Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o następne 30 dni – do 12 czerwca br. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal...

Niemiecki operator terminalowy Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) poinformował o spadku przychodów i zysków w pierwszych trzech miesiącach tego roku z powodu trudnego otoczenia rynkowego. Przychody HHLA spadły o 3,4 procent do 335,7 mln EUR w I kwartale 2020 roku, z 347,6 mln EUR w analogicznym okresie rok...

Południowokoreańska linia żeglugowa HMM poinformowała, że kontenerowiec HMM Algeciras opuścił port Yantian 8 maja, kierując się do Rotterdamu z 19 621 TEU załadowanymi na pokład. HMM Algeciras, odbywający obecnie dziewiczy rejs, jest pierwszym z dwunastu kontenerowców o ładowności 24 tys. TEU budowanych dla HMM. Statek mierzy 399,9 metrów długości...

W kwietniu 2020r w całej grupie nowych samochodów ciężarowych pow. 3,5t  zarejestrowano 928 szt. Oznacza to wysoki, dwucyfrowy spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca sprzed roku (-67,2% r/r; -1 898 szt.). Spowodowany  był on przede wszystkim spadkiem w grupie ciągników samochodowych (do rekordowo niskiego poziomu 482 szt.; -78,1% r/r)....

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet