6 Sie 2015

6 Sie 2015

Aktualności

By:

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wdrażająca do polskiego prawa m.in. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), czyli szereg zmian ułatwiających rozliczanie podatku. Konsultowane objaśnienia podatkowe SLIM VAT maja być praktycznym przewodnikiem, który ułatwi przedsiębiorcom i administracji skarbowej...

Na stronie MRPiT- Brexit zamieszczono informacje o nowym belgijskim systemie wydawania kontenerów (CPU) w porcie w Antwerpii oraz etapach jego wdrożenia. Informacje te znaleźć można w załączonym piśmie władz portu. Nowy system zagwarantować ma bezpieczny i przejrzysty proces zwalniania przychodzących kontenerów, które następnie opuszczą port np. ciężarówką. Dodatkowo, najważniejsze informacje...

Na stronie MRPiT- Brexit zamieszczono przygotowaną przez Komisję Europejską  prezentację na temat postanowień umowy o handlu i współpracy UE – UK. W prezentacji w przejrzysty i przystępny sposób przedstawiono najważniejsze zmiany oraz najistotniejsze kwestie zawarte w umowie w zakresie współpracy handlowej UE – UK.Prezentacja KE dostępna jest tutaj.(Źr.www.brexit.gov.pl-K.O.)

Przewodniczący Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w Parlamencie Europejskim Bernd Lange oświadczył w poniedziałek, że możliwe są jeszcze zmiany w umowie o relacjach handlowych między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem. “Ratyfikacja umowy uzupełniającej Brexit nie jest przesądzona. Umowa ta jest lepsza niż żadna, ale teraz 1250 stron znajdzie się pod...

 14 stycznia 2021  roku    odbyła się konferencja noworoczna PISiL 2021. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną spotkanie musiało odbyć się on line W spotkaniu – obok przedstawicieli branży TSL – uczestniczyli , reprezentanci świata nauki i dziennikarze. Gości przywitał Przewodniczący Rady Izby pan Marek Tarczyński. Rozpoczynając obrady i zapowiadając pierwszy...

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, który ma wesprzeć finansowo firmy z wybranych branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Szczegółowe zasady ubiegania się o wsparcie z tarczy finansowej 2.0 zostaną określone w regulaminie. PFR ma go opublikować 14 stycznia. Wnioski...

Przedsiębiorcy, których ubiegłoroczne przychody były niższe o 50 proc. od tych z 2019 r. i w czasie pandemii ponieśli straty, mogą je rozliczyć na korzystnych zasadach.Można składać korekty zeznań za 2019 r., i od dochodu wykazanego za tamten rok odliczyć stratę z 2020 r.Z ulgi mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy...

W usłudze Twój e-PIT nie będą udostępniane zeznania dla przedsiębiorców – napisało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej” o rozliczenia za 2020 r. Oznacza to, że osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal muszą samodzielnie sporządzać roczne deklaracje. (Źr.www.rp.pl-K.O.)

Ministerstwo Finansów poinformowało o wdrożeniu produkcyjnym nowej wersji Specyfikacji Technicznej XML dla systemu AIS/IMPORT. Wdrożony został m.in. nowy komunikat ZC297 – „Informacja o rozliczeniu VAT 33a dla zgłaszającego”. Komunikat ten będzie przesyłany na adres e-mail zgłaszającego podany w zgłoszeniu celnym, po przeprowadzeniu przez organ KAS kontroli prawidłowości rozliczenia podatku...

Ministerstwo Finansów poinformowało o publikacji formularzy interaktywnych,PIT-4R(11) i PIT-8AR(10).Zostały one udostępnione w zakładce formularze elektroniczne dla płatników i w aplikacji e-Deklaracje Desktop.(Źr.mf.gov.pl-K.O.)

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że do marca 2021 roku włącznie zgłoszenia INTRASTAT będą mogły być składane do 20 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Złożenie zgłoszenia za dany miesiąc pomiędzy 10 a 20 dniem miesiąca następnego nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób zobowiązanych do...

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uruchomiła specjalne dyżury dla  przedsiębiorców zainteresowanych tematyką brexit.Od 4 do 20 stycznia 2021 r.  (w dni robocze) konsultanci będą udzielać informacji o zagadnieniach związanych z brexitem również po standardowych godzinach pracy infolinii. W tym okresie odpowiedzi na pytania dotyczące brexit będą udzielane do godziny 20:00. Numery...

Wzory zostały określone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4 stycznia 2021. Rozporządzenie określiło nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, czyli estońskim CIT-em: -zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych ZAW-RD oraz -oświadczenia o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub...

8 stycznia 2021Kontrole SENT

SENT czyli  system rejestracji i monitorowania przewozu towarów wrażliwych, takich jak np. paliwa, oleje smarowe, rozcieńczalniki, alkohole, rozpuszczalniki, susz tytoniowy. Zgłoszeń do tego systemu dokonują: przewoźnicy, podmioty wysyłające oraz podmioty odbierające. Z danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Dziennika Gazeta Prawna wynika, że w 2020 r....

Kilka tygodni po przekroczeniu progu 4 milionów TEU przeładowanych łącznie od rozpoczęcia swojej działalności w 2006 roku Hutchison Ports Gdynia ustanowił nowy rekord.Terminal osiągnął w 2020r. najlepszy roczny wynik w całej historii operacji prowadzonych na terminalu,przekraczając okrągłą liczbę 400 000 TEU przeładowanych w ciągu roku (dokładnie 401 546 TEU).(Źr.www.wnp.pl-K.O.)

Nieodpłatne udostępnianie pracownikom miejsc parkingowych na terenie firmy nie jest nieodpłatnym świadczeniem, nawet gdy cała okolica jest objęta strefą płatnego parkowania – stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2020 r. Chodziło o firmę, która w ewidencji środków trwałych ujęła trzy firmowe parkingi, niestrzeżone i...

Od 01.01.2021 płaca minimalna w Niemczech wzrosła do 9.50 €.  Wzrostowi uległy także świadczenia rzeczowe (przepisy SvEV – Sozialversicherungsentgeltgelterordnung); w 2021 r. miesięczna wartość wyżywienia wyniesie 263 euro (8,77€ na dobę), aś miesięczna wartoć zakwaterowania i wynajmu wynosi 237 euro (7,90€ na dobę) Dla osób zatrudnionych w Polsce powyższe...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że w czwartek wpłynął do urzędu wniosek o zgodę na utworzenie Terminala Intermodalnego Bydgoszczy Emilianowo . Inwestycja ma być zapleczem logistycznym dla portów morskich, gdzie byłyby gromadzone np. duże partie zboża. Jak wyjaśnił UOKiK, koncentracja ma się dokonać w formie utworzenia przez Bydgoski...

Bardzo ważne zmiany dla przedsiębiorców w prawie konsumenckim od 01 stycznia 2020 roku.  Za ich sprawą osoba prowadząca jednoosobową działalność, nawet gdy jest to duża firma, będzie mogła m.in. odstąpić od umowy zawartej na odległość czy korzystać z rękojmi, jeśli będzie to dotyczyć umowy niezwiązanej z biznesem. Zyska też...

Mimo zakończenia okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od 1 stycznia 2021 r. utrzymany będzie swobodny przepływ danych między Europejskim Obszarem Gospodarczym (27 państw członkowskich UE oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia) a Zjednoczonym Królestwem. Ma on obowiązywać maksymalnie do 1 lipca 2021 r. Przewiduje to tzw....

Dania przyjmuje ustawę o wynagrodzeniach zagranicznych kierowców ciężarówek wykonujących m.in. przewozy kabotażowe. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku.Celem ustawy jest ustalenie takiego samego poziomu wynagrodzenia zarówno dla przewoźników wykonujących przewozy towarowe lub autobusowe na podstawie duńskiego zezwolenia jak i firm delegujących kierowców do Danii w związku...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przyjęty 29.12.2020 r. przez Radę Ministrów, implementuje m.in. dyrektywę (2019/2177) dotyczącą zmian w funkcjonowaniu Europejskich Organów Nadzoru oraz uzupełnia dyrektywę (2015/2366) dotyczącą usług płatniczych.W ustawie uregulowane zostaną również kwestie wykonywania umów ubezpieczenia , umów reasekuracji i umów retrocesji zawartych do...

Brytyjski premier Boris Johnson oficjalnie podpisał w środę po południu uzgodnioną w zeszłym tygodniu umowę o przyszłych relacjach handlowych Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Porozumienie wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Wcześniej w Brukseli, umowę podpisali przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der...

Mimo osiągniętego porozumienia między Wielką Brytanią a UE, wymagania dotyczące deklaracji celnych, sanitarnych, bezpieczeństwa i ochrony pozostają niezmienione. Poniżej zamieszczamy istotne przypomnienia i uwagi przekazane przez operatora Eurotunnelu do ZMPD. przed podróżą: – Uzyskaj MRN/kody kreskowe (i sanitarne, jeśli istnieje taka potrzeba) – Uzyskaj GMR w systemie GVMS (tylko...

Jeśli pieniądze zostały wpłacone na konto przed podpisaniem umowy, to 14 – dniowy termin na zgłoszenie pożyczki dla celów podatkowych liczy się już od daty przelewu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. (Źr. Gazeta Prawna-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet