6 Sie 2015

6 Sie 2015

Aktualności

By:

Na stronie internetowej Służby Celnej Ukrainy opublikowano wiadomość o wprowadzeniu z dniem 7 listopada 2020 r. obowiązku składania deklaracji skróconych w przypadku wywozu towarów na Ukrainę, w tym przewozu w procedurze tranzytu. Szczegółowe dane dotyczące wdrożenia nowych rozwiązań, ich testowania oraz rodzaju towarów, do których stosowana jest deklaracja skrócona zawiera komunikat...

Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczą uznawania paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł (100 euro) za faktury uproszczone oraz zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) Objaśnienia zamieszczono na stronie:https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-16-pazdziernika-2020-r-dot-uznania-paragonow-fiskalnych-za-faktury-uproszczone(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej” potwierdziło, że właściciel firmy może rozliczyć w podatkowych kosztach środki ochrony przed koronawirusem: maseczki, przyłbice, chusty. .Przedsiębiorca rozliczy też w podatkowych kosztach wydatki na testy na koronawirusa fundowane załodze. (Źr.www.rp.pl-K.O.)

22 października 2020 Umowy PPK-ważne terminy

W dniu 27 października 2020 r. upływa termin na dokonanie wyboru instytucji finansowej PPK oraz na zawarcie umowy o zarzadzanie PPK przez podmioty zatrudniające, które zatrudniały co najmniej: -50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., -20 osób na dzień 31 grudnia 2019 r. Lista 20 instytucji-podmiotów zarządzających oferujących PPK, które Komisja...

Spółki komandytowe będą mogły wybrać, czy staną się podatnikami CIT z początkiem 2021 r., czy od maja. Doprecyzowana zostanie definicja spółek nieruchomościowych.Takie poprawki wprowadziła na ubiegłotygodniowym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych do .projektu nowelizacji ustaw o PIT, o CIT i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez...

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku dotyczącym polskiej ulgi na złe długi(sygn. akt C-335/19) wskazał, że warunki ograniczające możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku, gdy kontrahent jest w stanie upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji są niezgodne z prawem unijnym.Wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty od takiego kontrahenta może odzyskać VAT. (Źr.www.prawo.pl-K.O.)

Transport należy oznaczać w nowym JPK_V7 kodem GTU_13, ale nie wtedy, gdy stanowi on element kompleksowej usługi spedycyjnej – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że usługi zakwalifikowane według PKWiU 2015 do grupowania 52.2(Działalność usługowa wspomagająca transport)  nie podlegają oznaczeniu GTU_13 w nowym JPK_VAT...

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) podjął inicjatywę opracowania dokumentu, który byłby pomocny przy rozwiązywaniu problemów implikowanych stanem pandemii, z którymi przyszło borykać się kierownictwu każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe i aby odpowiednio przygotować te jednostki do sporządzania sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. lub później. Ma to być...

Korygując część ewidencyjną nowego jednolitego pliku kontrolnego, trzeba będzie się pokajać, aby uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Dziennika Gazeta Prawna. Do czasu połączenia plików JPK z deklaracją VAT 7 ani korekta deklaracji ani korekta JPK_VAT nie powodowała konieczności składania czynnego żalu.(Źr.Gazeta Prawna...

Ministerstwo Finansów opublikowało pierwsze dane za 2019 r. dotyczące indywidualnych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, tj. podatników, których przychody uzyskane w roku podatkowym przekroczyły równowartość 50 mln. euro oraz dane podatkowych grup kapitałowych. Dane zostały udostępnione na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów na portalu gov.pl. ( (Źr.www.gov.pl-K.O.)

AP Moller – Maersk podwyższył prognozy na trzeci kwartał i cały rok 2020. Wolumeny przychodów odbiły się szybciej niż oczekiwano, koszty firmy pozostały pod kontrolą, a stawki frachtowe wzrosły z powodu dużego popytu. Firma deklaruje za III kwartał 2020 r. niezaudytowane przychody w wysokości 9,9 mld USD i EBITDA...

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU przekazała Komisji Europejskiej listę kilkunastu pytań dotyczących interpretacji nowych zasad czasu jazdy i odpoczynków, które obowiązują przewoźników od 20 sierpnia br. Pytania, na które przewoźnicy oczekują odpowiedzi, dotyczą między innymi powrotu kierowcy do miejsca zamieszkania lub bazy firmy, możliwości odbioru skróconych odpoczynków, listy dokumentów potrzebnych...

Od lat polscy przewoźnicy narzekają na wielogodzinne kolejki na granicy, ukraińskim brakuje zezwoleń. Za rozwiązanie tych problemów wzięli się prezydenci Polski i Ukrainy, którzy 11-13 października spotkali się w Kijowie. W oficjalnej delegacji Prezydenta uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który ostatniego dnia wizyty spotkał się z ministrem infrastruktury Ukrainy...

W nowej broszurze resortu finansów JPK_KR(1) znajdują się zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych. Broszura będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.Nowa broszura nt. struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, dot. jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ksiąg rachunkowych, jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów...

Formularz interaktywny do składania plików JPK_VAT z deklaracją umożliwia przygotowanie i wysyłanie nowego JPK_VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK_V7M i kwartalnie – JPK_V7K. Formularz jest prostym w obsłudze narzędziem webowym, wymagającym połączenia z Internetem. Zastąpił on dotychczasowy plik w formacie CSV. Nowa...

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przygotował ulotkę informacyjną skierowaną do przedsiębiorców w zakresie aktualności  danych i naruszeń w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Aby sprawdzić swoje dane przedsiębiorcy muszą posiadać profil zaufany e-PUAP i skorzystać z odpowiedniego formularza. Więcej informacji na ten temat na stronie:  /https://www.cargonews.pl/(Źr.www.cargonews.pl-K.O.)

17 września 2020r. Sejm zdecydował o dokapitalizowaniu portów kwotą obligacji w wysokości 1 mld zł, w celu zwiększenia kapitału zakładowego portów oraz budowę strategicznych elementów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów (m.in. falochronów zewnętrznych). Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ma otrzymać papiery wartościowe w wys. 150 mln euro. Środki przeznaczone...

8 października 2020Przewóz towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz.U. z 25 września 2020 r. poz. 1653) wchodzi w życie 10 października 2020 roku. Nowe regulacje dotyczą m.in. przypadku utraty zaświadczenia ADR, jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, a także...

W ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego trzeba je złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa muszą mieć format xml i być opatrzone e-podpisem lub potwierdzone profilem zaufanym. Jedynie uchwały są załączane w formie skanów. Za sprawą epidemii ostateczny termin na przesłanie...

Stawki VAT pozostaną na poziomie 23 i 8 proc. – zdecydował w środę Sejm, odrzucając zasadniczą poprawkę Senatu, który chciał do 22 i 7 proc. VAT od przyszłego roku. Przyjęte zostały natomiast inne poprawki, mające przede wszystkim charakter precyzujący i redakcyjny. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Ustawa przewiduje też...

Po konsultacjach z biznesem zmieniają się zasady dotyczące Estońskiego CIT-u. Przedsiębiorcy, którzy będą przeznaczać środki na rozwój swojej działalności, nie zapłacą podatku CIT tak długo, jak zysk pozostaje w firmie. Podatnik będzie stosował łatwiejsze zasady opodatkowania, oparte na przepisach o rachunkowości, nie będzie odrębnej rachunkowości podatkowej. Obecnie podatek nakładany...

W wyniku rekonstrukcji rządu liczba ministerstw zmniejszyła się z 20 do 14. Część resortów została zlikwidowana, a zakres ich kompetencji został podzielony na nowe lub istniejące resorty. Zlikwidowano między innymi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kierowane przez Marka Gróbarczyka. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zostało utworzone 8 grudnia...

Na stronie internetowej MF zamieszczono komunikat z dnia 30.09.2020 r. dotyczący brexitu. MF przypomina, że od dnia 1 stycznia 2021 r. obrót towarowy z Wielką Brytanią zostanie objęty formalnościami celnymi, a przedsiębiorcy, którzy będą chcieli kontynuować taką wymianę, będą zobowiązani do ich dopełnienia. Każdy przedsiębiorca zamierzający dokonywać obrotu towarowego z państwami spoza...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowe rozwiązania usprawniające wnioskowanie o wydanie zaświadczenia A1, potwierdzającego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez osoby delegowane. (Źr.www.rp.pl-K.O.)

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zapraszają na bezpłatne szkolenie , które odbędzie się 15 października 2020 w Poznaniu r. Szkolenie pomoże zapoznać się z podstawowymi zasadami skutecznego ubiegania się o zamówienia dla armii amerykańskiej stacjonującej w Polsce oraz dla organizacji międzynarodowych.Więcej informacji na stronie: http://iw.org.pl/bezplatne-szkolenie-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-wspolpracy-z-jednostkami-wojskowymi-usa-w-polsce/(Źr.www.iw.org.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet