6 sierpień 2015

6 sierpień 2015

Aktualności

By:

Port Gdynia zakończył pierwsze siedem miesięcy 2021 roku ze wzrostem 12,5% ogółem, a w szczególności można zaobserwować trend wzrostowy w przeładunku kontenerów w TEU, wzrost wyniósł 14% r/r/. Inwestycje w infrastrukturę pozwalają istotnie zwiększyć potencjał przeładunkowy Portu Gdynia. Krajowy sektor logistyczny coraz chętniej korzysta z usług polskich terminali na...

Z dniem 01.10.2021 roku nastąpią kolejne zmiany w zasadach przeprowadzania kontroli granicznej pomiędzy UK a UE. Poniżej lista planowanych zmian: Eksport żywności: Od 1 stycznia 2021 r. przy wwozie do Wielkiej Brytanii, strona brytyjska wymaga eksportowych świadectw zdrowia tylko w odniesieniu do tzw. produktów pochodzenia zwierzęcego objętych środkami bezpieczeństwa z powodu...

Ministerstwo Finansów opublikowało na stronie www.podatki.gov.pl objaśnienia podatkowe z dnia 1 września 2021 r. w zakresie pakietu rozwiązań „VAT e-commerce” wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1163).Poniżej zamieszczamy link do objaśnień...

Wprowadzone zmiany dotyczą ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nowelizacja ustawy dostosowuje przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej do nowych możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój technologii. Najważniejsze rozwiązania w Ustawie o rachunkowości to: -Wprowadzenie jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego...

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Ministerstwo Finansów chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak, aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało jednocześnie roboczą wersję struktury logicznej e-faktury. Opracowano...

Do końca okresu przejściowego, czyli do 30 września 2021 r. opłata elektroniczna oraz opłata za przejazd autostradą, wnoszone z wykorzystaniem Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, będą pobierane w wysokości 75% stawek opłat określonych w obowiązujących przepisach. Przewidziano ułatwienia dla kierowców pojazdów przewożących towary wrażliwe i autobusów.Zmiany wprowadzone w ustawie...

Wprowadzony niedawną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych rejestr akcjonariuszy likwiduje akcje na okaziciela, które pozwalały akcjonariuszowi pozostać anonimowym. Posiadając nawet niewielką liczbę akcji można poznać dane wszystkich pozostałych akcjonariuszy, w tym także ich dane osobowe oraz adres korespondencyjny. Od 1 marca 2021 r. akcje nie mogą posiadać formy dokumentu (tzw....

W dniu 24.08.2021 roku Brytyjski Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) poinformował o przedłużeniu obecnego terminu uznawania oznakowania CE w Wielkiej Brytanii (UK) do 1 stycznia 2023 r. Pierwotnie zastąpienie znaku zgodności CE oznaczeniem UKCA (UK Conformity Assessment) planowane było (z wyjątkami) już od 1 stycznia 2022r. dla...

Rząd zapowiada, że po nadejściu czwartej fali pandemii decyzje o obostrzeniach będzie podejmował na podstawie liczby zakażeń i procentu wyszczepienia w danym powiecie. I choć konkretnych przepisów wciąż nie ma, firmy już się martwią, bo mogą tego nie przetrwać. Na odszkodowanie od państwa też nie bardzo mogą liczyć. Blokują...

23 sierpnia 2021Targi TRAKO

informacja prasowa |TRAKO 2021 14. Międzynarodowe Targi Kolejowe 21-24 września www.trakotargi.pl   Premiery, nowości, interesujące spotkania. Kolejowy świat w jednym miejscu –  we wrześniu zapraszamy do Gdańska na Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO. TRAKO to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. W...

Władze białoruskie wprowadziły dodatkową opłatę za przekraczanie granicy w polsko-białoruskich przejściach granicznych zlokalizowanych w obwodzie brzeskim. Przedmiotowa opłata pobierana jest w wysokości 29 rubli białoruskich od każdego środka transportu wyjeżdżającego z terytorium Republiki Białorusi, bez względu na liczbę osób nim podróżujących. Pieniądze pozyskane z tej opłaty zostaną przeznaczone na walkę z pandemią Covid-19. Decyzja o wprowadzeniu opłat za przekroczenie granicy będzie obowiązywała do 1...

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorca będzie mieć możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod pozycją UD159. Faktury ustrukturyzowane, wystawione i udostępnione za pomocą KSeF,...

DCT Gdańsk podczas ostatniego zawinięcia OOCL Hong Hong (ok. 21 413 TEU) przeładował 20 207 TEU .Ustanowił zatem nowy rekord w liczbie przeładowanych TEU w jednym zawinięciu statku. Terminal przekroczył poprzedni rekord z 2019 roku, kiedy na MSC Mina obsłużył 20 081 TEU. (Źr.www.gospodarkamorska.pl-K.O.)

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformował, że od 1 sierpnia 2021 r. opłaty za czynności administracyjne dokonywane przez Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego należy wnosić na nowy numer rachunku bankowego. Na nowy numer rachunku bankowego (05 1010 1010 0079 7913 9130 5000) należy wnosić opłaty z tytułu: 1) udzielenia...

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie poinformowała,że z  dniem 1 lipca 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym rolę zgłaszającego w procesie dopełniania formalności celnych przejęła Poczta...

6 sierpnia 2021Brexit a cło

Ministersto Finansów zamieściło na www.gov.pl informację dla przedsiębiorców dotyczącą formalności celnych w relacjach handlowych z Wielką Brytanią po brexicie. Jeszcze w 2021 r. administracja brytyjska stosuje uproszczenia w odprawach celnych towarów importowanych z Unii Europejskiej – istnieje możliwość odraczania składania zgłoszeń celnych przez kilka miesięcy i nie składa się...

Ministerstwo Finansów chce, by wszystkie firmy – także jednoosobowi przedsiębiorcy – od stycznia 2023 roku wysyłały do skarbówki co miesiąc raporty dotyczące rozliczania podatku dochodowego. Udostępniać trzeba będzie m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów i ewidencję środków trwałych. Fiskus od razu sprawdzi więc majątek firmy i zweryfikuje, czy nie...

Głównymi konkurentami niemieckich portów na Bałtyku i Morzu Północnym są Rotterdam, Antwerpia oraz Gdańsk, który ogłosił właśnie projekt budowy trzeciego nabrzeża za blisko 450 mln euro. Obawy dotyczące polskiej konkurencji dla niemieckich portów bałtyckich wyraził ostatnio w rozmowie z gazetą „Ostsee-Zeitung” Heiko Hacker, dyrektor małego portu w Uckermünde nad...

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów przypomina, kto ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CPRA), dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Powinny to niezwłocznie uczynić m.in. podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą w akcyzie na podstawie zgłoszenia AKC-R i nie uzupełniły go o dane, które dotychczas były...

Ministerstwo Finansów przedłużyło konsultacje społeczne projektu przepisów podatkowych Polskiego Ładu z 2  do 5 tygodni tj. do 30 sierpnia. To odpowiedź na sygnały płynące z rynku.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu.Projekt został w poniedziałek skierowany do konsultacji publicznych.Obejmuje on zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które polegają w szczególności na: – podwyższeniu do 30 000 zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według...

Komisja zarządu Portu Gdańsk 26 lipca wybrała ofertę DCT Gdańsk budowy na otwartym morzu (zalądowienia) terenów, znajdujący się w granicach administracyjnych portu. Inwestor ten wybuduje nowe, trzecie nabrzeże głębokowodne, o nazwie Baltic Hub 3. DCT Gdańsk jest obecnie największym terminalem kontenerowym na Morzu Bałtyckim a nowa inwestycja jeszcze bardziej...

24 lipca wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ   z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów. Rozporządzenie określa dodatkowe dane podlegające wskazaniu odpowiednio przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika w zgłoszeniu, o którym mowa w art....

Z początkiem 2021 r. Wielka Brytania opuściła UE. Na podstawie postanowień tzw. protokołu irlandzkiego na terytorium Irlandii Północnej w dalszym ciągu będą jednak obowiązywać unijne regulacje VAT w odniesieniu do towarów (zastrzeżenie to nie obejmuje świadczenia usług), co wynika z umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii...

Władze Słowenii opublikowały nowe zasady wjazdu oraz przejazdu przez terytorium tego kraju. Od 15 lipca br. wjazd/przejazd przez Słowenię możliwy będzie jedynie po okazaniu dowodu przyjęcia szczepionki na covid-19, dowodu przebycia choroby covid-19 (ozdorwieńcy) lub negatywnego wyniku testu na covid-19 (PCR 72h, HAG 48h). Akceptowane mają być również unijne certyfikaty covid-19. Każda osoba wjeżdżająca do Słowenii, bez względu na pochodzenie...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet