6 Sie 2015

6 Sie 2015

Aktualności

By:

Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy dotyczące poboru podatku u źródła. Z projektu rozporządzeń wynika, że do 31 grudnia 2021 roku przedłużony zostanie termin odroczenia wejścia w życie regulacji w zakresie określonych przypadków procedury zwrotu podatku (WHT refund). Resort zapowiada jednocześnie, że zasady rozliczania podatku u źródła zostaną zmienione od 2022...

Departament Ceł MF poinformował, że zgłoszenia INTRASTAT za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r. będą mogły być złożone do 20 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Złożenie zgłoszenia za dany miesiąc pomiędzy 10 a 20 dniem miesiąca następnego nie będzie się wiązało z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla osób...

Na portalu granica.gov.pl został opublikowany komunikat, z którego wynika, że Państwowa Agencja Dróg Ukrainy z dniem 1 czerwca 2021 r. wprowadziła ograniczenia w ruchu pojazdów, których ciężar przekracza 24 t, a obciążenie na oś przekracza 7 t. przy temperaturze powietrza przekraczającej 28ºC. Z tych ograniczeń zwolnione mają być pojazdy...

7 czerwca, w Rosji weszła w życie ustawa, zgodnie z którą pojazd wykonujący przewóz ładunków przy wjeździe i wyjeździe z Federacji będzie sprawdzany pod kątem mandatów za wykroczenia drogowe i transportowe popełnione na terytorium tego kraju. Przewoźnicy i kierowcy, którzy nie zapłacili kary, są zobowiązani do ich uiszczenia na...

W ostatnim czasie odnotowano coraz więcej zgłoszeń od przewoźników w sprawie pełnej kontroli celnej („dosmotrów”)  na białoruskiej granicy, które znacznie wydłużają czas dostawy towaru do odbiorcy i powodują zwiększenie kosztów przewoźników. W związku z tymi działaniami białoruskich organów celnych, ZMPD wystąpiło do Ministerstwa Infrastruktury o podjęcie działań wyjaśniająco –...

15 czerwca 2021Węgry- zmiany w HU-GO

Na Węgrzech zaostrzeniu uległy zasady związane z deklaracją kategorii środowiskowej pojazdów przez przewoźników. Od dnia 1 lipca 2021 roku National Toll Payment Services Plc. (NTPS Plc.) automatycznie zaszereguje do najgorszej kategorii środowiskowej pojazdy ciężarowe, zarejestrowane za granicą, o łącznej masie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w systemie HU-GO, co do...

Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie...

W Dz U z 7 czerwca 2021 r. poz. 1029) opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej wykonywanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego – poz. 1029.Poniżej  zamieszczamy link do rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2021 r....

Interpretacja ogólna MFFiPR z 7 maja 2021 r. Nr DD7.8203.1.2021 dotycząca stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji) Interpretacja ogólna dotyczy stosowania przepisów: 24 ust. 8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 12 ust. 4d oraz 11 i...

3 czerwca 2021 r. wchodzą w życie przepisy UE , które rozszerzają obowiązki m.in. osób przewożących pieniądze przez granicę. Jeśli będzie to kwota co najmniej 10 000 euro, to przy wjeździe i wyjeździe z UE trzeba będzie złożyć deklarację tych środków właściwym organom celnym Służby Celno-Skarbowej lub organom Straży Granicznej....

 31 maja 2021 r. prezydent RP podpisał ustawę z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Nowelizacja wprowadza nowy sposób poboru opłat za przejazd autostradą. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i...

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 10 maja 2021 r. określił wzór nowego formularza CIT-8E Rozporządzenie zostało opublikowane 18 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 912. Określa wzory: deklaracji CIT-8E o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych oraz załącznika CIT/EZ – informacji...

SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które ułatwią rozliczanie podatku od towarów i usług. To m.in. zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm. Prowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach.Bardziej elastyczne wykonywanie prawa do odliczenia czy wyboru opcji opodatkowania nieruchomości. Co ważne wszystkie zaproponowane w...

Ministerstwo Finansów poinformowało we wtorek o uruchomieniu rejestracji w systemie e-TOLL oraz rozpoczęciu pracy przez Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu, będzie uruchomienie w czerwcu br. poboru opłat w systemie e-TOLL. Jak podkreśla MF, rejestracja jest krótkim i intuicyjnym procesem, który można przeprowadzić całkowicie online. ​- Udostępniamy naszym klientom...

Francuskie służby nie radzą sobie z powstrzymaniem ataków imigrantów na ciężarówki. We Francji znów wzbiera fala napadów na ciężarówki. Kilka dni temu doszło do blokad dróg dojazdowych do portu w Calais. Zaniepokojony nasilającymi się napadami imigrantów na ciężarówki Związek Pracodawców Transport Logistyka Polska napisał list do ambasady Francji w...

Do wdrożenia elektronicznego listu przewozowego brakuje tylko uzgodnienia przez ONZ standardu uwierzytelnienia cyfrowego podpisu. Od 2026 roku elektroniczne listy przewozowe będą obowiązkowe w UE. Tymczasem aby to rozwiązanie mogło być zastosowane, musi być przyjęte na całym świecie. ONZ podaje, że Protokół dodatkowy eCMR ratyfikowało 29 państw Europy i Azji,...

Jak podało IRU,  25 maja 2021 roku weszły w życie nowe zasady prawne dla pełnej cyfryzacji systemu TIR (tzw. ETIR), otwierając eTIR na 77 krajów na pięciu kontynentach. Zmiana ta pozwoli na całkowicie pozbawiony dokumentów papierowych tranzyt transgraniczny towarów w ramach gwarancji celnej systemu TIR. Międzynarodowy system eTIR zapewni...

Praca zdalna będzie mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. To nowa definicja pracy zdalnej zaproponowana przez MRPiT. Projekt właśnie został opublikowany na stronie RCL....

Sejm nie poparł Senatu. Nie zgodził się na odrzucenie w całości ustawę znoszącą bramki na państwowych autostradach i wydłużającą okres przejściowy, kiedy to równolegle miałby działać nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL i stary viaTOLL. Nowe regulacje mają zwiększyć płynność ruchu i komfort kierowców. Sejm 15 kwietnia br. przyjął...

W czwartek Sejmu uchwalił dużą nowelizację ustawy o VAT. Chodzi o tzw. skład tzw. pakiet e-commerce. Zmiany dotkną sektora handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek spoza Unii Europejskiej. Nowe zasady rozliczania VAT wejdą w życie już od 1 lipca 2021 roku. Przy okazji wprowadzono też ulgę związaną z...

Europejska Rada Ochrony Danych wydała w czwartek pozytywną opinię, że kodeks postępowania Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Infrastruktury Chmurowej (CISPE) w zakresie ochrony danych jest zgodny z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO. Kodeks CISPE, przedstawiony przez francuski organ ochrony danych (DPA, CNIL), jest pierwszym ogólnoeuropejskim kodeksem dla dostawców usług infrastruktury chmurowej, który...

Przepisy o delegowaniu kierowców zaczną obowiązywać 2 lutego 2022 roku. Z uwagi na dużo niejasności interpretacyjnych, Komisja Europejska powołała grupę ekspertów, która ma za zadanie rozwiać wątpliwości z nimi związane. W skład grupy weszli przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, przedstawiciele europejskich organizacji parasolowych reprezentujących kontrolerów, przewoźników oraz związki zawodowe, a...

Margareta Przybyła reprezentująca Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Joanna Jasiewicz ze związku pracodawców Transport i Logistyka Polska, a także Bartłomiej Zgudziak z Grupy INELO dołączyli do Grupy Ekspertów ds. delegowania kierowców. Zespół specjalistów powołała Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za transport w Unii Europejskiej. Powstanie kolejnej grupy ekspertów działającej na...

Rząd nowelizuje rozporządzenie dotyczące obostrzeń obowiązujących do 5 czerwca. Skoryguje m.in. zapis dotyczący liczby osób mogących brać udział w zgromadzeniach – w pierwotnej wersji było to 5 osób, podczas gdy na prywatkę mogło przyjść nawet 50. Zmiany wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów...

27 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, która częściowo  wdraża do prawa krajowego dyrektywy 2016/797 oraz 2016/798 czyli przepisy tzw. technicznego filara IV pakietu kolejowego. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000780 Nowela wprowadza szereg nowych definicji w tym , m.in....

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet