6 sie 2015

6 sie 2015

Aktualności

By:

11 maja 2022r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 9 maja 2022 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania i obsługi oraz udostępniania sprawozdań finansowych podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z nowym...

Nowe brzmienie art. 138t ustawy o podatku akcyzowym zacznie obowiązywać po odwołaniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 . Znowelizowany przepis miał obowiązywać od 1 maja 2021 r. jednak na czas pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 utrzymano czasowo w mocy jego poprzednie brzmienie. Z...

17 maja 2022 r. Ministerstwo Finansów  udostępniło  wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur. Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy uwierzytelnić się. Można to zrobić: kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dla osób fizycznych), pieczęcią kwalifikowaną (dla podmiotów niebędących...

Nowy obowiązek obejmuje każdego przewoźnika wykonującego przewozy międzynarodowe, któremu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydał starosta (lub Urząd Miasta), natomiast licencję wspólnotową wydał Główny Inspektor Transportu Drogowego. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, do dnia 1 czerwca 2022r. należy zgłosić...

BREXIT: Przesunięcie w czasie wprowadzenia w życie kolejnych wymogów administracyjnych oraz kontroli granicznych pomiędzy UE a UK. W opublikowanym 28 kwietnia 2022 roku komunikacie rządu UK poinformowano o przesunięciu w czasie wprowadzenia w życie kolejnych wymogów administracyjnych oraz kontroli granicznych pomiędzy UE a UK. Zgodnie z opublikowaną informacją, do...

Kwoty otrzymane od nabywcy w związku z niewywiązaniem się przez niego z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów to odszkodowanie bez VAT. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną fiskusa, który liczył na VAT w związku z umownymi zabezpieczeniami na wypadek nieprawidłowego wywiązania się z warunków kontraktu. Sprawa dotyczyła spółki...

Tylko TSUE może znieść przymus powrotu co 8 tygodni ciężarówek na bazę. Wyrok ma zapaść do końca tego roku. Komisja planuje również opublikować wytyczne do tych przepisów, ale dopiero za ok. 2 miesiące, chociaż że weszły one już w życie. Prof. Dr. Friedemann Kainer oraz Johannes Persch, LL.M. (Chicago)...

Stanowi o tym znowelizowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z COVID-19. Z punktu widzenia prawa to duża zmiana, ale w praktyce różnica pomiędzy tymi stanami jest niewielka. Ale w placówkach medycznych nadal trzeba nosić maseczki. Przepisy w tej sprawie znalazły się w rozporządzeniu z 13...

12 maja 2022 r. Sejm przyjął ustawę #NiskiePodatki. Obniża ona PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali, a przedsiębiorcom na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej pozwala na rozliczenie części składek zdrowotnych w podatku dochodowym. Teraz ustawą zajmie się Senat. Wśród przyjętych przez Sejm rozwiązań znalazło się...

Połączony Port Antwerpia-Bruggia (Antwerp-Brugge) już oficjalnie funkcjonuje jako jedna jednostka. Na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki 22 kwietnia oba miasta podpisały umowę połączenia spółek. Oba porty podpisały wstępną umowę o połączeniu w lutym 2021 r. W styczniu br. otrzymały zgodę od belgijskiego urzędu antymonopolowego (BMA). Oczekuje się, że połączone porty...

W Porcie Gdańsk ma powstać terminal do przeładunku CO2 przechwytywanego u największych emitentów na Pomorzu. Planuje się, że z Gdańska będzie on transponowany na morze i lokowany w kawernach znajdujących się pod jego dnem. Terminal do przeładunku CO2 ma powstać w porcie wewnętrznym na wysokości Nabrzeża Przemysłowego. Przedsięwzięcie grupujące...

Jeśli wartość kapitału udostępnionego podatnikowi na podstawie umowy pożyczki przekracza w danym roku podatkowym kwotę 10 mln zł, to taka umowa podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych za ten rok, bez względu na to czy została zawarta lub zmieniona w tym roku. Ustalając obowiązki dokumentacyjne należy ponadto sumować wartość...

Tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących kabotażu w Wielkiej Brytanii, które pozwalały przewoźnikom zagranicznym na wykonywanie nieograniczonych przewozów kabotażowych przez 14 dni, wygasło. Złagodzone przepisy obowiązywały do 30 kwietnia br. Oznacza to, że od 1 maja ciężarówki z UE wjeżdżające do Wielkiej Brytanii mogą wykonać maksymalnie dwa przejazdy kabotażowe w ciągu...

Od 6 maja br. stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 13,5 proc. To skutek kolejnej podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.(Źr.www. edgp.gazeta prawna.pl-K.O.)

Ustawa specjalna o pomocy obywatelom Ukrainy daje podstawę do umieszczania przez wojewodów naklejek wizowych w dokumentach podróży ukraińskich kierowców realizujących międzynarodowy transport drogowy, których wizy krajowe uległy przedłużeniu z mocy prawa. Urząd do Spraw Cudzoziemców wyjaśnił, że  z rozwiązania polegającego na umieszczeniu w dokumencie podróży naklejki wizowej skorzystać mogą...

Brytyjski minister ds. szans związanych z Brexitem Jacob Rees-Mogg, potwierdził w ubiegły czwartek, iż wprowadzenie kontroli świeżej żywności na granicy Wielkiej Brytanii zostanie odsunięte w czasie do końca 2023 r. To czwarty raz gdy termin jest przesuwany. W wystąpieniu przed parlamentem Rees-Mogg przyznał, iż wprowadzenie kontroli żywności i nowych obciążeń...

28 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Projekt przygotowany przez resort finansów umożliwi dwustronną komunikację organów KAS z klientami przez e-Urząd Skarbowy (e-US). Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też...

We Francji wskaźnik cen konsumpcyjnych wzrósł między listopadem ubiegłego roku a marcem br. o 2,65 proc. W związku z tym płaca minimalna również zostanie podniesiona o ten procent. Podwyżki pensji już od 1 maja. We Francji siła nabywcza pracowników jest chroniona przez automatyczny mechanizm rewaloryzacji ustanowiony przez tamtejsze prawo,...

Niżej publikujemy ( i będziemy uzupełniać) listę agencji celnych firm zrzeszonych w PISiL, które  nieodpłatnie świadczą usługi  związane z wysyłką pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Lista Agencji Celnych przygotowujących  wnioski i pomagających  pro – bono w dostawach obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy.  Lp. Nazwa Agencji Celnej Telefon/ kontakt e-mail uwagi...

Opłaty za przejazdy ciężarówkami w Niemczech mają wzrosnąć z początkiem 2023 r. Tak zakłada projekt Federalnego Ministerstwa Cyfryzacji i Transportu. Dla niektórych kategorii pojazdów stawki myta wzrosną nawet o 40 proc. Projekt nowelizacji federalnej ustawy o opłatach drogowych przygotowany przez Federalne Ministerstwo Cyfryzacji i Transportu opiera się na nowym...

Ministerstwo Finansów organizuje  webinar, podczas którego eksperci dyskutować będą na temat regulacji lub certyfikacji zawodu księgowego oraz kompetencji księgowego przyszłości. Webinar odbędzie się 9 maja 2022 r. w godzinach 10.00-14.30. Udział jest bezpłatny. Webinar jest wydarzeniem zorganizowanym w ramach prekonsultacji dokumentu pn. Zawód księgowego – kierunki rozwoju, którym rozpoczęliśmy...

Nowym ministrem finansów została Magdalena Rzeczkowska, dotychczasowa szefowa Krajowej Administracji Skarbowej . Pani Magdalena Rzeczkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim – Centrum Europejskie (2001). W latach 1998-2002 r. pracowała w Głównym Urzędzie Ceł, a od...

Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego został zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Potrzeba wydania projektowanej ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy, która stanowi jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności.Projekt został skierowany do...

Za nieco ponad tydzień w Radomsku odbędą się aż dwie Konferencje Techniczne: „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych” oraz „Rozwiązania intralogistyczne i magazynowe”. Pierwsza z konferencji, „Niezawodność i Utrzymanie Ruchu w zakładach produkcyjnych”, która odbędzie się 27 kwietnia w miejscowości Radomsko, skierowana jest głównie do pracowników odpowiedzialnych za...

W marcu 2022 r. DCT Gdańsk (DCT), największy terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim, przeładował rekordową ilość 206 645 TEU (20-stopowych jednostek ekwiwalentnych). Jest to wzrost o ponad 9 procent w porównaniu z poprzednim rekordem terminalu ze stycznia 2020 roku.Osiągnięcie to jest istotne, zwłaszcza w świetle trudnej sytuacji pandemicznej, ciągłych...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).