6 sie 2015

6 sie 2015

Aktualności

By:

Europejska branża transportu drogowego domaga się od Komisji Europejskiej interwencji w sprawie blokady przez Austrię przejazdy samochodów ciężarowych przez Tyrol. Jest to jeden z najważniejszych w Europie korytarzy tranzytowych, codziennie pokonuje go 7 tys. ciężarówek. IRU, ZMPD oraz 11 innych stowarzyszeń przewoźników z całej Europy wysłały 1 grudnia list od...

Z końcem roku minie okres ulgowy we wprowadzaniu e-TOLL. Służby już kontrolują kierowców. Wg. informacji z  Krajowej Administracji Skarbowej, od 1 października do 30 listopada służby kontrolne (funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego) przeprowadziły 21 123 kontroli e-TOLL, w tym 1841 kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości. Statystyka obejmuje łącznie pojazdy...

Od przyszłego roku podrożeją alkohole i papierosy jako efekt podwyżek akcyzy na te wyroby. Posłowie odrzucili sprzeciw Senatu w tej sprawie. Rząd uzasadniał podwyżki prowadzeniem polityki prozdrowotnej poprzez ograniczanie dostępności cenowej napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Miało to też zniwelować skutki inflacji, jaka zdaniem rządu w najbliższych latach prowadziłaby...

Od 30 listopada 2021 roku można złożyć elektroniczny wniosek o wpis na listę agentów celnych na portalu PUESC. Aby skorzystać z wniosku elektronicznego,należy zalogować się na PUESC, a następnie w sekcji Formularze wyszukać formularz o nazwie WDCLA01 Agent celny .  Wypełniony formularza należy podpisać elektronicznie i wyśłać wraz z niezbędnymi załącznikami. Szczegółowe informacje...

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną będzie można wysłać: informację PIT-11 za rok 2021 – tylko w wersji 27, informacjęPIT-40A/11A za rok 2021 – tylko w wersji 20. Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych i nieobowiązujących formularzach,...

Do 2027 r. planowane jest zakończenie modernizacji linii kolejowej 201 między Bydgoszczą a Trójmiastem, łączącej południe kraju z portami w Gdańsku i Gdyni – poinformowały w środę władze PKP Polskie Linie Kolejowe. Plany spółki PKP PLK dotyczące linii kolejowej 201 przedstawiono w środę na konferencji prasowej w Gdańsku. Członek...

Zakaz lotów do siedmiu krajów z Afryki, m.in. Republiki Południowej Afryki, a także wydłużona kwarantanna do 14 dni bez możliwości zwolnienia testem – takie m.in. obostrzenia zapowiedział w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zasady te mają obowiązywać od 1 grudnia. Zmienią się też limity dotyczące m.in. gastronomii, kościołów i...

W nawiązaniu, do dzisiejszego Newsletter’a nr 91/2021  Prawo Celne: W przewozach do Wielkiej Brytanii znikają uproszczenia celne, informujemy, że od stycznia 2022 r. wchodzą pełne odprawy importowe w UK co oznacza konieczność dokonywania wstępnych zgłoszeń odprawy importowej (UK import pre-lodgement) dla pojazdów z kierowcami oraz dokonywania przez przewoźników zgłoszeń...

Od 01 stycznia 2022 roku roku znikną uproszczenia dla brytyjskich importerów.  Konieczne będzie składanie pełnych zgłoszeń celnych w miejscu przywozu na wszystkie towary. Z tą datą brytyjskie cło zacznie wymagać danych bezpieczeństwa przesyłanych w deklaracji ENS (Entry Summary Declaration). Co więcej, dla towarów przywożonych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii potrzeba...

UTK wskazuje na malejącą z kwartału na kwartał dynamikę przyrostu przewozów intermodalnych. W pierwszym kwartale praca przewozowa wzrosła o ponad 10%, w drugim o niecałe 7%, a w trzecim o blisko 2% (w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 446 tys....

Przedsiębiorca, który zapłaci w grudniu składkę zdrowotną za ten miesiąc, będzie mógł odliczyć ją od podatku na dotychczasowych zasadach. Taką wykładnię potwierdziły zarówno ZUS, jak i Ministerstwo Finansów podczas spotkania Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie pakiet ustaw (głównie...

Nowe obowiązki wynikające z dyrektywy o ochronie sygnalistów docelowo dotyczyć mają wszystkich pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników, zarówno ze sfery prywatnej, jak i publicznej. Termin wprowadzenia nowych procedur różni się w zależności od ilości zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie. Firmy z sektora prywatnego, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników, będą...

26 listopada 2021Tarcza antyinflacyjna

Rząd  zapowiedział tymczasową obniżkę podatków, która ma prowadzić do obniżenia inflacji. To zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej zużywanej przez gospodarstwa domowe, obniżenie akcyzy na paliwa i energię elektryczną do dozwolonego przepisami europejskimi minimum, brak podatku od sprzedaży detalicznej paliw oraz niższy VAT na gaz ziemny i energię elektryczną....

Jeśli szybko nie wprowadzimy rozwiązań, które będą pomocne w walce z pandemią Covid-19, grożą nam niekontrolowany wzrost zakażeń, niepotrzebne zgony tysięcy Polaków, kosztowne lockdown-y, straty gospodarcze i konieczność uruchomienia ogromnych środków pomocowych – uważa Rada Przedsiębiorczości. Skierowała ona list otwarty w tej sprawie do marszałek Sejmu oraz szefów klubów...

W Polsce powstaje projekt łańcuchów dostaw bez papierowych dokumentów. Program obiecuje wielkie korzyści, choć wyzwania są nie mniejsze. Samochody ciężarowe spędzają pod magazynami po kilka godzin, czekając na rozładunek. Jego czas wydłuża się nie tylko z powodu braku rąk do pracy, ale i dużej liczby papierowych dokumentów. Czasochłonne jest...

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.   17 listopada 2021 r. uchwalono zmianę ustawy –...

Władze Słowenii wprowadziły ograniczenie postoju pojazdów na parkingach przy autostradach i drogach ekspresowych na terenie całego kraju. Limit parkowania wynosi 25 godzin i dotyczy pojazdów o DMC powyżej 3,5 t. W sytuacji gdy obowiązuje zakaz lub ograniczenia w ruchu dla wybranych pojazdów parkowanie możliwe jest dłużej, ale wyłącznie do czasu zakończenia obowiązywania zakazu ruchu. W przypadku niezastosowania się do limitu parkowania...

Od 23 listopada 2021 roku na Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych jest dostępna nowa usługa – „Zapłać za dokument poprzez e-Płatności”. Pozwala ona na opłatę należności w formie płatności elektronicznych online za deklarację akcyzową od aut osobowych lub za wniosek o wydanie banderol. Płatności online na PUESC będą realizowane z wykorzystaniem...

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej przypomina o ostatecznym terminie na złożenie korekty deklaracji VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej Mini One Stop Shop (MOSS).Na podstawie art. 51 ust. 4 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej,...

Ministerstwo Finansów organizuje webinarium poświęcone integracji z Krajowym Systemem e-Faktur, na które zaprasza podmioty zajmujące się rozwojem oprogramowania do fakturowania.Podczas warsztatów omówiona zostanie techniczna strona systemu i zaprezentowane zostanie przykładowe użycie API. Od stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą korzystać z e-Faktury dobrowolnie. Będzie to jedna z dopuszczalnych form...

Ministerstwo Finansów zawiadamiło na swojej stronie internetowej o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień dotyczących ryczałtu od dochodów spółek. Estoński CIT to opcjonalny, uproszczony i maksymalnie proinwestycyjny model opodatkowania, który można zastosować zamiast ogólnych reguł rozliczenia CIT . Polski Ład wprowadził szereg zmian. które czynią ten system bardziej dostępnym i atrakcyjnym.Projekt objaśnień...

18 listopada br. Zjednoczone Królestwo (UK) opublikowało zaktualizowaną wersję tzw.  The Border Operating Model, dokumentu w którym określono zasad wymiany handlowej po Brexicie, w tym nowy system stopniowego wprowadzania kontroli sanitarnych i fitosanitarnych dla poszczególnych produktów importowanych do UE z UK. Kontrole będą wprowadzane w trzech fazach między 1....

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał...

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego poinformowało na swojej stronie internetowej, iż Polska na rok 2022 otrzymała 322 szt. zezwoleń bazowych EKMT/CEMT. Liczba zezwoleń EKMT dla poszczególnych norm ekologii wynosi: EURO 5 – 154 zezwoleń bazowych, co daje w przeliczeniu 1540 zezwoleń EKMT  (zezwolenia nie będą ważne na terytorium Rosji), EURO 6...

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe projektu objaśnień dotyczących funduszu na cele inwestycyjne. Chodzi o nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne, poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Od przyszłego roku, dzięki rozwiązaniom zawartym w podatkowym pakiecie Polskiego Ładu, rozwiązanie to stanie się jeszcze szerzej...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet