6 Sie 2015

6 Sie 2015

Aktualności

By:

DCT Gdańsk obsłużył od momentu otwarcia w 2007 roku już 15 milionów TEU (kontenerów 20-stopowych). 15-milionowy kontener, przeładowany 8 kwietnia, należał do firmy COSCO Shipping i został załadowany na pokład COSCO Shipping Galaxy, jednego z największych statków na świecie. DCT Gdańsk deklaruje, że już teraz jest największym kolejowym punktem...

Polska implementacja unijnych rozwiązań zawarta w pakiecie e-commerce, została dziś przyjęta przez Radę Ministrów. Celem pakietu jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. W zakresie pakietu e-commerce zmiany obejmują m.in.: Likwidację w całej UE zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o...

Od wtorku 6 kwietnia 2021 r. Niderlandy są uznawane przez Niemcy za „obszar o wysokiej zachorowalności”. W związku z tym, tak jak dla innych państw zakwalifikowanych do tego rodzaju obszaru, przy wjeździe do Niemiec mają zastosowanie dodatkowe wymogi. Obowiązek rejestracji: osoby, które przebywały na obszarach o wysokiej zachorowalności w...

Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje podatkowe projektu interpretacji ogólnej  precyzującej pojęcie transakcji kontrolowanej. To odpowiedź na zgłaszane przez podatników rozbieżności w interpretacji przepisów. Pojęcie transakcji kontrolowanej obejmuje wszelkie działania podejmowane przez podatników z podmiotami powiązanymi o różnorodnym charakterze i celu. Wprowadzenie szerokiej definicji, określonej ustawą z 2019 roku, miało ma...

Ministerstwo Finansów poinformowało, o udostępnieniu nowej wersji aplikacji Klient JPK WEB, służącej podpisywaniu i wysyłaniu wszystkich Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów. Nowa wersja zaktualizowania została pod kątem zmienionej struktury JPK_EWP, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.(www.podatki.gov.pl-K.O.)

Departament Ceł poinformował, że w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 600 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa, dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej...

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące korekty cen transferowych w rozumieniu art. 11e ustawy o CIT (art. 23q ustawy o PIT) Opublikowano również objaśnienia dotyczące metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, w odniesieniu do przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. Objaśnienia te obejmują takie kwestie jak: dokonywanie korekty cen transferowych...

Informacja dotycząca braku obowiązku wykazywania w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów objętych procedurą call-off stock w związku z Brexitem Od dnia 1 stycznia 2021 r. Zjednoczone Królestwo nie podlega przepisom UE w zakresie podatku VAT (z wyjątkiem Irlandii Północnej w odniesieniu do transakcji towarowych). W przypadku gdy towary zostały...

Władze brytyjskie zdecydowały, że od 6 kwietnia br. (wtorek) kierowcy podróżujący do Wielkiej Brytanii będą musieli przeprowadzać testy na covid-19 w sytuacji, gdy ich pobyt w UK będzie dłuższy niż 48 godzin. W przypadku pobytu w UK powyżej 48 godzin pierwszy test należy przeprowadzić w przeciągu dwóch pierwszych dni, a następne testy należy robić co trzy dni. Obowiązek ten dotyczy kierowców...

Naczelnicy urzędów skarbowych od początku epidemii Covid-19, wydali już ponad 76,2 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 6,7 mld zł ( rozłożenie na raty podatku, odroczenie terminu jego zapłaty i umorzenie zaległości podatkowych) Wnioski podatników uzasadnione sytuacją związaną z Covid-19 rozpatrywane są w pierwszej kolejności. W...

Wprowadzone od dnia 30 marca br. dodatkowe obostrzenia przy przekraczaniu granicy  z Polską nie dotyczą kierowców zawodowych. Wynika to ze zwolnień, o których mowa w  § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z...

Przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadza nową metodę poboru opłaty na państwowych autostradach. Przejazd odcinkami Konin – Stryków (autostrada A2) i Wrocław – Sośnica (autostrada A4) bez zatrzymywania się przed szlabanem, będzie możliwy od 1...

Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński Rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych...

Od 30 kwietnia 2021 roku wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze będą przekazywane do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Dla wierzycieli oznacza to przyspieszenie wysyłki tych dokumentów do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i skrócenie czasu na rozpoczęcie egzekucji. Uruchomienie systemu teleinformatycznego wyeliminuje tytuły wykonawcze w formie papierowej. Przyspieszy to przesyłanie korespondencji...

Przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji non-profit za rok obrotowy 2020. To odpowiedź na postulaty przedsiębiorców i księgowych. W piątek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie o przedłużeniu terminów na sporządzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 dla: jednostek...

O nowych, zaostrzonych zasadach bezpieczeństwa, które będą obowiązywały przez dwa tygodnie tj. od 27 marca do 09 kwietnia 2021 r.  poinformował w czwartek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Na wspólnej z premierem Mateuszem Morawieckim konferencji minister podkreślał, że to sytuacja epidemiczna i wydolność służby zdrowia stoją u podstaw decyzji zaostrzającej obostrzenia. Nie będzie zakazu przemieszczania...

Kierowcy pojazdów ciężarowych, autokarów i autobusów, którzy podczas kontroli nie przedstawiają wykresówek tachografu dotyczących dnia kontroli i 28 poprzednich dni, podlegają jednej karze, niezależnie od liczby brakujących wykresówek. Zasada ustawowej określoności czynów zabronionych i kar, w myśl której obywatele muszą być w stanie określić zachowania grożące pociągnięciem do odpowiedzialności...

Instytut Roberta Kocha umieścił Polskę na liście obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (Hochinzidenzgebiet). Od 21 marca 2021 r. (niedziela) przy wjeździe z Polski do Niemiec należy posiadać ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa. Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem. Czas liczy...

Obowiązujące od sierpnia 2016 r. regulacje, które nakazują zapłacić VAT od nabycia paliwa w innym kraju UE w ciągu pięciu dni od jego sprowadzenia na terytorium Polski, są niezgodne z przepisami unijnymi. Takiego zdania jest Henrik Saugmandsgaard, Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE. Więcej informacji na ten temat na stronie...

PLK obowiązują stawki zatwierdzone decyzją Prezesa UTK z 22 sierpnia. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego umorzył postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu nowego cennika PKP Polskich Linii Kolejowych za korzystanie z kolejowej infrastruktury – poinformował urząd. Wcześniej UTK informował, że PKP PLK proponują wzrost opłaty dla przewoźników pasażerskich średnio o 8,7...

Na stronie internetowej RCL  opublikowano projekt zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji. W związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi i postulatami podatników przygotowano...

Na stronie internetowej RCL  opublikowano projekt zmiany rozporządzenia w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi do konsultacji (nr 312).Do 24 marca 2021r Trwają konsultacje społeczne projektu. Poniżej zamieszczamy link do projektu: Projekt (rcl.gov.pl) (Źr.www.legislacja.rcl.gov.pl-K.O.)

W związku z powtarzającymi się licznymi problemami polskich kierowców poruszających się po słoweńskich drogach Ambasada RP w Lublanie przygotowała dla Państwa specjalny poradnik informujący o praktykach stosowanych na słoweńskich drogach i problemach, jakie kierowcy mogą napotkać przejeżdżając przez ten kraj. PORADNIK DLA KIEROWCÓW PODRÓŻUJĄCYCH PRZEZ SŁOWENIĘ – Polska w...

Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że kontrole celne towarów z Unii Europejskiej, które miały zostać wprowadzone na początku lipca br., dojdą do skutku dopiero w styczniu 2022 r.. Poniżej zamieszczamy ogłoszony przez Rząd Brytyjski nowy harmonogram wprowadzenia kontroli : Wymogi uprzedniego zgłaszania produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO), niektórych produktów ubocznych pochodzenia...

Jak ogłosiło brytyjskie Ministerstwo Transportu, od 21 marca 2021 r. nieczynne lotnisko Manston w hrabstwie Kent zaprzestanie obsługi ciężarówek, a zatem nie będzie już oferować kierowcom ciężarówek opuszczających Wielką Brytanię bezpłatnych testów na COVID-19. Ciężarówki wyjeżdżające z Wielkiej Brytanii przez Kent autostradą M20 w kierunku portu promowego w Dover lub...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet