6 Sie 2015

6 Sie 2015

Aktualności

By:

Od 3 sierpnia 2020 r. do odwołania – z powodu potwierdzenia u jednego z funkcjonariuszy koronawirusa – zamknięte są obiekty Oddziału Celnego w Białej Podlaskiej, przy ul. Celników Polskich 23. Odprawy dokonywane dotychczas w Oddziale Celnym w Białej Podlaskiej przejmuje od 3.08.2020 r. do odwołania Oddział Celny w Małaszewiczach....

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Ze względu na konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, MF udostępniło w ramach prekonsultacji wstępną propozycję...

Ministerstwo Finansów udostępniło na swojej stronie internetowej Poradnik podatnika. Poradnik podatnika to platforma edukacyjna, gdzie podatnicy znajdą przydatne informacje, porady i propozycje rozwiązań dotyczące podatków, finansów i zarządzania kryzysowego. Portal został stworzony przez Ministerstwo Finansów jako wsparcie w walce z obecnymi wyzwaniami gospodarczymi. Użytkownik portalu otrzymuje rzetelne informacje, oparte...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego wejdzie w życie 29 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem przepisu, który wchodzi w życie 1 marca...

Projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, został właśnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Pilotujące go Ministerstwo Aktywów Państwowych chce, by Rada Ministrów skierowała przygotowane rozwiązania do Sejmu jeszcze w 2020 r. Mowa o tzw. prawie holdingowym, czyli ‒ jak to określają sami twórcy projektu ‒ prawie grup spółek. Kluczowe...

31 lipca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 249 opublikowano zbiór aktów prawnych wchodzących w skład Pakietu Mobilności I. Poniżej zamieszczamy link do aktów prawnych:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL Przepisy Pakietu Mobilności wchodzą w życie w różnych terminach. Już dwadzieścia dni od oficjalnej publikacji tj.od 20 sierpnia 2020r., zaczną obowiązywać zmienione...

Okres przejściowy rozpoczął się 1 lutego 2020 r. i zakończy się 31 grudnia 2020 r. Podczas jego obowiązywania Wielka Brytania jest traktowana jak państwo członkowskie z wyłączeniem możliwości udziału w unijnym procesie decyzyjnym. Oznacza to, że odniesienia w prawie polskim dotyczące praw i obowiązków związanych z członkostwem w Unii...

Rząd Wielkiej Brytanii  poinformował, że trwają konsultacje społeczne dotyczące opublikowanego dokumentu „2025 Border Strategy” mające na celu poznanie potrzeb przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą, a także tych zajmujących się turystyką. Rząd UK oczekuje również na opinie ekspertów posiadających wiedzę techniczną na temat zarządzania granicą. Konsultacje trwać będą do 28...

W Szczecinie i Świnoujściu  trwają największe w historii prace budowlane poprawiające dostęp kolejowy do portów. Budowa obejmuje infrastrukturę kolejową stacji Szczecin Port Centralny i Świnoujście oraz terminal kontenerowy Ostrów Grabowski w Porcie Szczecin, a także tory zdawczo-odbiorcze w Porcie Świnoujście. Na stacji Szczecin Port Centralny układanych jest około 61...

120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat dla przedsiębiorców w kłopotach – taki będzie efekt ustawy dot. Polityki Nowej Szansy. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie. Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę będzie...

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania, a jeśli praca za granicą...

Poszkodowani przez praktyki ograniczające konkurencję mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych przed sądami – twierdzi prezes UOKiK Tomasz Chróstny. I dodaje, że nie ma przy tym znaczenia, że decyzję w sprawie naruszenia prawa wydała Komisja Europejska, a siedziba firmy łamiącej przepisy znajduje się na terenie innego państwa UE. Stanowisko takie szef...

Jeżeli pool lider dokonuje podzielonej płatności z konta bankowego uczestnika cash poolingu, to uczestnikowi przysługują takie same korzyści związane ze split paymentem, jak w sytuacji, gdyby sam płacił za pomocą tego mechanizmu – orzekł WSA w Warszawie.(Źr.Gazeta Prawna–K.O.)

Funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego szacują, że co czwarty kontrolowany kierowca ma problem z czasem pracy. To jedyna zmienna, którą można zwiększyć konkurencyjność firmy lub wynagrodzenie kierowców. W maju i czerwcu GITD wzbogaciło się o 64 furgony warte 28 mln zł, wyposażone m.in. w testery, urządzenia do kontroli składu paliwa,...

Ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 29 października 2019 r. poz. 2070) wchodzi w życie 30 lipca 2020 r. Zmieniono zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zasadą będzie przekazywanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych w formie elektronicznej. Tytuły...

Od 27 lipca 2020 r.  płatnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel. Na sfinansowanie najlepszych projektów przewidziano łącznie 50 mln zł. ZUS ogłosił konkurs na refundację projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy....

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został zamieszczony przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – projekt nr UC40.Projekt ustawy zakłada dokonanie implementacji dyrektywy 2016/797 (z wyjątkiem rozdziału VI, który implementowany jest odrębnym projektem ustawy)...

PKP Cargo i litewski przewoźnik kolejowy LTG Cargo pracują nad realizacją postanowień listu intencyjnego, który został podpisany w kwietniu tego roku, w sprawie powołania spółki joint venture – poinformował w piątek PAP rzecznik polskiej spółki Krzysztof Losz. Spółka miałaby się zajmować obsługą kolejowych połączeń intermodalnych między Polską a Litwą.Jak...

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej o publikacji zaktualizowanych wersji schem dla informacji składanych przez płatników PIT.W w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych ePUAP zostały opublikowane wzory: numer 9720 – PIT-11(25)_v1-1E.xsd numer 9719 – PIT-11Z(25)_v3-1E.xsd numer 9714 – PIT-8C(10)_v1-1E.xsd numer 9713 – PIT-8CZ(10)_v2-1E.xsd numer 9722 – PIT-R(20)_v1-1E.xsd numer...

Wielka Brytania kontynuuje przygotowania do zakończenia okresu przejściowego. Wśród podjętych działań znalazły się również przygotowane przez brytyjską administrację przewodniki online dla eksporterów i importerów. Przewodniki typu step-by-step umożliwiają uzyskanie informacji m.in. w zakresie zgłoszeń celnych, licencji czy też konieczności posiadania brytyjskiego numeru EORI. Przewodnik dla importerów dostępny jest tutaj....

21 lipca 2020 r Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące podatkowych rozwiązań w tarczach antykryzysowych związanych z Covid-19.Objaśnienia porządkują przyjmowane różnymi ścieżkami – tarczami antykryzysowymi, czy rozporządzeniami Ministra Finansów – narzędzia dla podatników, których dotknęła epidemia COVID. Ponieważ pojawiło się wiele pytań objaśnienia przygotowano w formie odpowiedzi na najczęściej...

Od 1 lipca 2020r. duże przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o przystąpienie do Programu Współdziałania z organami podatkowymi. Aby było to możliwe, niezbędne jest podpisanie stosownej umowy z KAS i spełnienie kilku warunków. Zgodnie z przepisami przedsiębiorstwo musi m.in. wykazać za ostatni rok podatkowy przychody nie niższe niż równowartość 50...

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił, że opłata drogowa dla użytkowników – HGV Road User Levy, która ma zastosowanie do samochodów ciężarowych o dmc 12 ton lub więcej, zostanie zawieszona na rok. Zawieszenie ma obowiązywać od 1 sierpnia 2020 r. do 31 lipca 2021 r. Zawieszenie stosuje się do samochodów ciężarowych...

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 8 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów państwowych na licencje, świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane wejdzie w życie tj. 14 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy – Prawo lotnicze. Nowe regulacje przewidują, że egzaminy praktyczne na uprawnienia na...

Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej propozycję uproszczenia i unowocześnienia rozliczeń VAT. SLIM VAT(simple, local and modern)  to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane Ministerstwu Finansów oczekiwania przedsiębiorców,jest on efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu. Proste...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet