3 sie 2015

3 sie 2015

FIATA, CLECAT

By:

0 Comment

International Federation of Freight Forwarders Associations „FIATA”, Szwajcaria (Zurich).

PISiL jest członkiem narodowym FIATA od  30 września 1993 r. W latach 1993-2001 polskich spedytorów w tej organizacji  reprezentował Polski Związek Spedytorów Międzynarodowych, a od 2002 roku Polska Izba Spedycji i Logistyki.

1953_FIATALogo_32FIATA jest organizacją o ogólnoświatowym zasięgu, zrzeszającą narodowe organizacje spedytorów ze 150 krajów. Członkami FIATA są krajowe organizacje zrzeszające przedsiębiorców spedycyjnych. W Polsce organizacją taką jest wyłącznie Polska Izba Spedycji i Logistyki z siedzibą w Gdyni.

Zadaniem FIATA jest ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych spedytorów oraz zapewnienie profesjonalnego poziomu usług świadczonych przez jej członków. W tym celu m.in. zajmuje się opracowywaniem i standaryzacją dokumentów wykorzystywanych przez spedytorów, warunków świadczenia usług spedycyjnych, współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, których działalność wiąże się ze światowym handlem, transportem i spedycją takimi jak:  Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce – ICC), Stowarzyszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (The International Air Transport Association – IATA), Międzynarodowa Unia Kolejowa (The International Union of Railways – UIC), Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (The International Road Transport Union – IRU), Światowa Organizacja Celna (The World Customs Organization – WCO), Światowa Organizacja Handlu(The World Trade Organization -WTO).

FIATA posiada status konsultanta Rady Ekonomiczno-Społecznej ONZ (ECOSOC), jest również konsultantem  Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (The United Nations Conference on Trade and Development -UNCTAD oraz  Komisji Narodów Zjednoczonych ds.Międzynarodowego Prawa Handlowego (The UN Commission on International Trade  Law –UNCITRAL).

Organizacja opracowała standardowy program i warunki  przyznawania międzynarodowego dyplomu zawodowego spedytora „FIATA Diploma in Freight Forwarding” oraz wynegocjowała ubezpieczenie grupowe dla NVOCC – członkostwo w PISiL daje możliwość skorzystania z tej formy ubezpieczenia polskim firmom.

Naczelnym organem FIATA jest Walne Zgromadzenie Członków. W ramach FIATA funkcjonują: Instytut Transportu Lotniczego (AFI), Instytut Spraw Celnych (CAI) oraz Instytut Transportu Multimodalnego (MTI), z których wyłaniane są grupy robocze, stałe lub powoływane ad hoc. Oprócz instytutów działają stałe ciała doradcze (advisory bodies), zajmujące się towarami niebezpiecznymi (ABDG), zagadnieniami prawnymi (ABLM), bezpieczeństwem w transporcie (ABSM) oraz sprawami szkoleniowymi (ABVT). Ciała te współpracują z instytutami i grupami roboczymi oraz wydają opinie na ich zlecenie, w tym w zakresie zasad i warunków używania dokumentów FIATA.

Do dokumentów opracowanych przez FIATA i zaaprobowanych przez ICC należą:  FIATA Forwarding Instructions – FFI (wzór zlecenia spedycyjnego), FIATA Forwarder’s Certificate of Receipt – FIATA FCR ( spedytorskie zaświadczenie przyjęcia towaru do wysyłki), FIATA FCT – FIATA Forwarder’s Certificate of Transport –  inaczej spedytorskie zaświadczenie transportowe,  spedytorski kwit składowy FWR  – FIATA Warehouse Receipt, ujednolicony dokument dla przewozu ładunków niebezpiecznych FIATA Shipper’s Certification for the Dangerous Goods – FIATA SDT, jak również FIATA Shippers Intermodal Weight Certification (FIATA SIC) oraz FIATA NEUTRAL AWB czyli konosament lotniczy rekomendowany przez FIATA do użytku przez spedytorów, jak również Non-Negotiable FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) czyli Multimodalny List Przewozowy FIATA, przede wszystkim zaś powszechnie znany i szeroko stosowany Konosament transportu multimodalnego czyli FIATA Multimodal Transport Bill of Lading (FBL). Stosowanie przez spedytorów dokumentów sygnowanych przez FIATA zwiększa pewność obrotu, jak i bezpieczeństwo przekazanych do spedycji przez zleceniodawców spedytora towarów.

FIATA nadzoruje stosowanie oraz prawidłowe wykorzystywanie tychże dokumentów w praktyce. Nadzór ten sprawowany jest przez organizację zarówno osobiście, jak i przez swych członków w poszczególnych krajach – w Polsce PISiL.

FIATA wspólnie z TT Club jest organizatorem corocznego konkursu “Młody Spedytor Roku” (Young International Freight Forwarder of the Year  Award).

 

European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services “CLECAT”,

Belgia  (Bruksela).

PISiL jest zrzeszona w CLECAT od 18 czerwca 2001 r – jako Członek Stowarzyszony, a od 1.05.2004 jako Członek Zwyczajny.

logo_clecatCLECAT to organizacja działającą od 1958 roku, reprezentant 20organizacji spedytorskich, logistyków i agentów celnych z krajów członkowskich Unii Europejskiej, które zrzeszają łącznie blisko 19tysięcy firm.

Jest reprezentantem szeroko rozumianej branży TSL w Europie. Jej głównym celem jest ochrona i reprezentacja interesów zawodowych środowiska. Posiada status  doradczy dla Komisji Europejskiej w zakresie zagadnień branży TSL i pełni rolę lobby środowiska TSL wobec władz Unii Europejskiej .Na forum europejskim doceniany jest jej doradczy głos przy tworzeniu i nowelizacji prawa europejskiego dotyczącego transportu, spedycji i zagadnień celnych.

CLECAT ściśle współpracuje z ogólnoświatową organizacją spedytorów FIATA, reprezentując FIATA na forum Unii Europejskiej.

Obie organizacje kładą nacisk na współpracę z innymi międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu wypracowania ujednoliconych i jak najkorzystniejszych dla środowiska spedycyjnego rozwiązań prawnych. Do tych organizacji należą, m.in.: ICC, IATA, IRU, WCO, WTO, Rada Ekonomiczno-Społeczna ONZ (ECOSOC), UNCTAD, UNCITRAL

W obu organizacjach PISiL posiada swoich delegatów co utrwala na forum międzynarodowym profesjonalny wizerunek polskiego sektora branży TSL.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet