18 cze 2018

18 cze 2018

Zwycięzcy kolejnych edycji

By:

2020

Anna Wiśniewska – za pracę „System wydawania zezwoleń dla transportu ponadnormatywnego w Polsce – nowa era.”

Wyróżnienie: Marta Krajewska – za pracę „Standaryzacja procesów importowych w kontekście pozyskiwania transparentnych informacji spedycyjnych.”

2019

Maciej Brandt – za pracę „Transport 2.0’’ –  wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu usprawniania procesów logistyczno-transportowych a tym samym szeroko rozumianej optymalizacji”

2018

Dominik Szulc – za pracę „Propozycja systemu usprawniającego pracę spedytorów morskich i armatorów w Polsce (koncepcja POL COMPASS)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet