9 maj 2018

9 maj 2018

Ankieta

By:

„Kradzieże  i wyłudzenia ładunków podczas transportu towarów”

Szanowni Państwo,

W związku z występującymi ciągle przypadkami kradzieży i wyłudzeń ładunków podczas transportu i składowania towarów, Komisja Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw Towarów działająca w ramach Polskiej Izby Spedycji i Logistyki – podjęła decyzję o stworzeniu kolejnej ankiety nt. bezpieczeństwa i jej dystrybucji wśród firm z branży TSL.

Ankietę niniejszą rozsyłamy do firm działających w praktycznie wszystkich obszarach naszej branży. Mamy nadzieję, że badanie  pozwoli nam oszacować wielkość przestępczych zjawisk, ich rodzaje, określić jakiego typu i wielkości przedsiębiorstwa są dotykane kradzieżami oraz jakiego typu ładunki są najczęściej zawłaszczane – by następnie zastanowić się nad działaniami dążącymi do minimalizacji negatywnego zjawiska kradzieży.

Ankieta jest anonimowa, a dane w niej zamieszczone posłużą do opracowania zbiorczego raportu nt. kradzieży i wyłudzeń ładunków podczas ich przewozu i składowania. Raport zostanie opublikowany w newsletterze wydawanym przez Izbę oraz zamieszczony na jej stronie internetowej – czyli będzie dostępny dla każdego.

Niżej przekazujemy link pod którym umieszczona została ankieta:

https://2018pisilankietabezp.webankieta.pl/

Liczymy gorąco na pomoc Państwa i z góry dziękujemy za wypełnienie i odesłanie ankiety w terminie do 15 lutego 2019 roku, z poważaniem

Elżbieta Soszyńska, Dyrektor Biura PISiL

Andrzej Szulc, Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa w Łańcuchu Dostaw Towarów

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet