3 sie 2015

3 sie 2015

Galeria

By:

Konferencja Noworoczna PISIL 2020

Konferencja Noworoczna PISiL 2020

16 stycznia 2020 roku w hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się konferencja noworoczna PISiL 2020

W spotkaniu – obok przedstawicieli branży TSL – uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci świata nauki i dziennikarze.

Gości przywitał Przewodniczący Rady Izby pan Marek Tarczyński.

Konferencję zaingurowało wystąpienie pana James’a Hughes’a, Ministra – Radcy ds. Ekonomicznych Ambasady UK w Warszawie w temacie Brexitu’u.

Pan James Hughes podkreślił, że zarówno Wielka Brytania i UE przygotowują się do Brexitu, odkąd w grudniu 2019 roku ugrupowanie obecnego premiera Borisa Johnson’a (Partia Konserwatystów) zdobyło większość w Parlamencie Brytyjskim, uzyskując w ten sposób samodzielną większość.

Izba Gmin zaakceptowała projekt ustawy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i przekazała ją dalej do Izby Lordów. Projekt zawiera <strong><em>umowę</em></strong>, wynegocjowaną pod koniec roku przez Borisa Johnson’a z przedstawicielami UE. Gdyby Izba Lordów zdecydowała się na wprowadzenie poprawek, to wówczas projekt ustawy wróci do Izby Gmin do zatwierdzenia i cały proces może się wydłużyć.

Zarówno Wielka Brytania, jak i UE muszą ratyfikować <strong><em>umowę o wystąpieniu</em></strong> do 31 stycznia 2020 r.

Nastąpi wówczas <strong><em>okres przejściowy („Implementation period”)</em></strong> do 31 grudnia 2020 r., Podczas gdy UE i Wielka Brytania będą negocjować nowe ustalenia.

Wobec czego, jeśli Parlament Europejski ratyfikuje umowę o wystąpieniu pod koniec miesiąca, to wszystko wskazuje na to, że WB opuści UE z końcem stycznia.

Pan James Hughes odniósł się do tzw. „okresu przejściowego”.

Okres przejściowy pomiędzy WB a UE jest ograniczony w czasie do dnia 31 grudnia 2020 roku
i generalnie opiera się na tym, że relacje pomiędzy przedsiębiorcami będą odbywały się na takich samych zasadach jak dotychczas. <strong><em>W czasie jego trwania Wielka Brytania będzie traktowana tak, jakby była wciąż członkiem Unii. </em></strong>Wielu partnerów wskazywało, że okres przejściowy jest za krótki, bo trwać będzie jedynie 11 miesięcy. Boris Johnson zapowiedział jednak, że WB nie przedłuży okresu przejściowego.

Wszystko wskazuje na to, że od początku 2021 roku, relacje pomiędzy UE a WB będą funkcjonować na nowo ustalonych zasadach. Gdyby jednak w czasie <strong><em>okresu przejściowego</em></strong> nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, oznacza to automatyczne przejście na regulacje międzynarodowego handlu, ustalane przez WTO.

Na zakończenie pan James Hughes podkreślił, że obecnie świętujemy 100 lat przyjaźni pomiędzy WB a Polską, co będzie kontynuowane po odejściu Wielkiej Brytanii z UE, odnosząc się do słów Borisa Johnson’a, że polscy przedsiębiorcy <em>„reprezentują ważny rynek dla nas”.</em> Priorytetem w sekcji logistyki będzie <em>„łagodne przejście”,</em> a kluczowa będzie tutaj kompleksowa gospodarcza umowa handlowa. Polski Parlament – ma przygotowane rozwiązania na okres przejściowy i są one w ocenie Ministra – Radcy ds. Ekonomicznych Ambasady UK w Warszawie – satysfakcjonujące.

Następnie Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej dr Janusz Wojciech Steinhoff (były wicepremier, minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka w latach 1997–2001, Członek ekip rządowych od T. Mazowieckiego do H. Suchockiej ) omówił ,,Stan i perspektywy polskiej gospodarki. Wyzwania polityki klimatycznej, inwestycje, konkurencyjność”. Na wstępie pan J.Steihoff przedstawił krótki rys historyczny polskiej transformacji od gospodarki socjalistycznej do mechanizmów rynkowych. Mimo, że nie był to proces łatwy w odbiorze społecznym analiza wskaźników ekonomicznych pozwala na stwierdzenie , że proces ten zakończył się pomyślnie. Obecnie Polska jest powyżej średniej unijnej jeśli chodzi o wzrost PKB, zjawiskiem pozytywnym jest utrzymanie tempa wzrostu PKB oraz dążenie do zrównoważonego budżetu. Z punktu widzenia makroekomicznego Polska jest krajem bezpiecznym i nic nie wskazuje na recesję czy radyklany spadek wzrostu PKB – ale są przesłanki, które po roku 2024 mogą mieć negatywny wpływ na poziom PKB. Taką przesłanką może być deficyt wydatków publicznych . Zdaniem Janusza Steinhoffa największym wyzwaniem gospodarczym na najbliższe lata jest polska elektroenergetyka. Błędy w polityce energetycznej będą rzutowały na konkurencyjność polskiej gospodarki, mamy najwyższe hurtowe ceny energii elektrycznej w Europie a wyeksploatowanie infrastruktury energetycznej w Polsce powoduje, że nie możemy swobodnie korzystać z niskich cen na rynku międzynarodowym. Przywrócenie infrastruktury do stanu bazowego wymaga dużych nakładów. Dominacja paliw stałych w miksie energetycznym powoduje, że wytwarzamy najwięcej dwutlenku węgla, musimy więc wycofywać się z paliw stałych. Były minister gospodarki pozytywnie ocenił sytuację w gazownictwie, podkreślając, że podjeto praktycznie wszystkie działania na rzecz dywersyfikacji dostaw gazu do Polski (powrót do realizacji projektu Baltic Pipe).<strong> </strong>

Oceniając aktualną sytuację w sektorze energetyki Janusz Steinhoff podkreślił , że polityka energetyczna państwa kształtuje większość decyzji dotyczących sektora elektroenergetycznego, czy gazowego i powinna obejmować horyzont co najmniej do 2050 roku. Janusz Steinhoff odniósł się też do problemu neutralności klimatycznej przesądzonej na ostatnim szczycie klimatycznym . Ponieważ jest to problem globalny, a nie lokalny tempo redukcji emisji dwutlenku węgla przewidywane przez KE powinno być dostosowane do tego, co zrobi reszta świata, inaczej bowiem nastąpi alokacja przemysłu poza Unię Europejską i w efekcie przeniesie emisji CO2 z Europy do innych krajów.

Drugą część spotkania otworzył koncert kolęd w wykonaniu pani Marty Gajadhur i pana Pawła Lesiaka, którym akompaniował pan Witold Wołoszyński. Następnie wystąpił pan Wojciech Miotke, który grając na gitarze zaśpiewał kolędę a następnie piosenkę w języku kaszubskim . Koncert zamknęła zaśpiewana wspólnie przez zgromadzonych kolęda.

Konferencję tradycyjnie zakończyła kolacja.

W najbliższym czasie przekażemy Państwu link do relacji medialnej na YouTube.

Wszystkim Uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i zapraszamy za rok (K.O./H.W)

Konferencja Noworoczna PISIL 2018

Konferencja Noworoczna PISiL 2018

11 stycznia 2018  roku   w hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się konferencja noworoczna PISiL 2018 pod hasłem „Zarządzanie transportem, logistyką i łańcuchem dostaw w XXI wieku– szalona jazda rollercoasterem”.

W spotkaniu – obok przedstawicieli branży TSL – uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci świata nauki i dziennikarze.

Gości przywitał Przewodniczący Rady Izby pan Marek Tarczyński.

Konferencję otworzyła prezentacja pana dr hab.profesora SGH Krzysztofa Rutkowskiego omawiająca przyszłość branży TSL.

Następnie Główny Inspektor Transportu Drogowego pan dr inż. Alvin Gajadhur omówił działalność  ITD w kontekście zmian związanych z przejęciem systemu poboru opłat.

Obie prezentacje były bardzo interesujące .

Drugą część otworzył koncert kolęd w wykonaniu pani Marty Gajadhur i pana Pawła Lesiaka, którym akompaniował pan Witold Wołoszyński. Koncert zamknęła zaśpiewana wspólnie przez zgromadzonych kolęda, a konferencję tradycyjnie zakończyła kolacja.
Wszystkim Uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i zapraszamy za rok (E.S.)

Program:

16.30               rejestracja uczestników

17.00 – 18.00  „Zarządzanie transportem, logistyką i łańcuchem dostaw w XXI wieku – szalona jazda rollercoasterem”  – dr hab.prof. SGH Krzysztof Rutkowski

18,00-18,30    wystąpienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego – dr inż. Alvin Gajadhur

18.30 – 19.00  Toast Noworoczny i koncert kolęd

19.00 – 23.00  koktajl noworoczny

XVIII Kongres Spedytorów

Konferencja noworoczna PISiL 2017

Konferencja noworoczna PISiL 2017

autorami zdjęć są: A.Uznański i M.Borkowski

8 grudnia 2016 roku   w hotelu Polonia Palace w Warszawie odbyła się konferencja noworoczna PISiL 2017 pod hasłem „między „zieloną wyspą” a „ dobrą zmianą”.

W spotkaniu – obok przedstawicieli branży TSL – uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci świata nauki i dziennikarze.

Gości przywitał Przewodniczący Rady Izby pan Marek Tarczyński.

Konferencję otworzyła informacja dyrektora departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju na temat wdrażania „Konstytucji biznesu” – pakietów ustaw i rozwiązań systemowych dla firm.

Następnie pan profesor Dariusz Filar omówił podstawowe parametry makroekonomiczne wywierające wpływ na prowadzenie biznesu. Wykład był bardzo ciekawy i wywołał ożywioną dyskusję zebranych.

Drugą część otworzył koncert kolęd w wykonaniu pani Marty Gajadhur , pana Pawła Lesiaka i pani Beaty Janickiej, którym akompaniował pan Witold Wołoszyński. Koncert zamknęła kolęda napisana specjalnie na tegoroczne spotkanie, a konferencję zakończyła wspólna kolacja.
Wszystkim Uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i zapraszamy za rok (E.S.)

Między „zieloną wyspą” a „ dobrą zmianą”

Program:

16.30                     rejestracja uczestników

17,00 – 17,15     informacja o wdrażaniu „Konstytucji biznesu”- pakiety ustaw i rozwiązań systemowych dla firm – Ministerstwo Rozwoju, Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Armen Arwich.

17.15 – 18.30     między „zieloną wyspą” a „ dobrą zmianą” – prof. Dr hab. Dariusz Filar

18.30 – 19.00      Toast Noworoczny i koncert kolęd

19.00 – 23.00      koktajl noworoczny

XVII Kongres Spedytorów 2016

Konferencja Noworoczna, Warszawa 2016

„E-commerce globalne wyzwanie dla biznesu logistycznego „- konferencja noworoczna PISiL

14 stycznia 2016 roku –tradycyjnie już- Polska Izba Spedycji i Logistyki zorganizowała w hotelu Polonia Palace w Warszawie konferencję pod hasłem „E-commerce globalne wyzwanie dla biznesu logistycznego”. W spotkaniu – obok przedstawicieli branży TSL – uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej, reprezentanci świata nauki i dziennikarze.
Gości przywitał Przewodniczący Rady Izby pan Marek Tarczyński.

Konferencję miał otworzyć wywiad z wiceministrem w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej panem Pawłem Brzezickim. Niestety pan wiceminister , pomimo przyjęcia zaproszenia do rozmowy, na 10 minut przed jej rozpoczęciem odwołał swoje przybycie. Ocenę takiego podejścia do świata biznesu pozostawiamy Państwu.

Pani profesor Halina Brdulak omówiła temat e-commerce zwracając uwagę na różne zjawiska związane z zakupem i sprzedażą usług za pośrednictwem internetu. Temat wywołał ożywioną dyskusję.
Drugą część otworzył koncert kolęd w wykonaniu pani Marty Gajadhur , pana Pawła Lesiaka i pani Beaty Janickiej, którym akompaniował pan Witold Wołoszyński. Koncert zamknęła kolęda napisana specjalnie na tegoroczne spotkanie, a konferencję zakończyła wspólna kolacja.
Szczegóły z obrad konferencji opublikujemy w najbliższym Biuletynie PISiL.
Wszystkim Uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i zapraszamy za rok (E.S.),

XVI Kongres Spedytorów 2015

28 maja 2015 roku w Ustroniu Śląskim obradował XVI Kongresu Spedytorów, podczas którego środowisko spedytorów i logistyków przeprowadziło dyskusję poświęconą rozwojowi branży TSL w Polsce, Europie i na rynku globalnym. W przyjętej konkluzji wskazano na konieczność konsolidacji działań podmiotów występujących na rynku w roli usługodawców, a także na bardzo ograniczoną aktywność ze strony krajowych władz publicznych w zakresie kształtowania i realizacji polityki gospodarczej, w tym odnoszącej się do kreowania potencjału kadrowego, rzeczowego i organizacyjnego sektora transportowo-logistycznego.

Brak spójnej i długookresowej wizji wśród polityków i urzędników administracji państwowej stanowi od lat duże utrudnienie dla wszystkich podmiotów gospodarujących, niezależnie od segmentu rynku.

Porty polskie nadal nie mają dobrego połączenia z lądowym zapleczem i występujące wąskie gardła w infrastrukturze transportowej będą się stawały coraz bardziej odczuwalnymi barierami rozwoju. Spedytorzy zaniepokojeni są brakiem sprawnego połączenia portów nie tylko z siecią kolejową i drogową kraju, ale także brakiem wizji organizacji całego zaplecza obejmującego terytorium Polski oraz kraje sąsiednie.

Porty Trójmiasta oraz zespołu Szczecin-Świnoujście, które przygotowują się do podwojenia obrotów i docelowo mogą przeładowywać nawet 4 mln TEU rocznie, nie będą w stanie obsłużyć tego wolumenu. W okresie wakacji letnich kolejowi przewoźnicy towarowi nie mają zagwarantowanego dostępu do torów, ze względu na stosowane preferencje w ruchu pociągów pasażerskich. Bez sprawnej obsługi portów koleją wymuszany jest wzrost przewozów drogowych. Praktyka coraz bardziej oddala się od stanu opisywanego w dokumentach władz krajowych i europejskich, deklarowanego jako zgodny z celami polityki zrównoważonego rozwoju systemu transportowego.

Transport intermodalny wymaga dużych inwestycji w terminale przeładunkowe i zgrania tych projektów z wieloletnimi planami modernizacji sieci kolejowej. Niepokoi sytuacja, w której Państwo nie jest zainteresowane dialogiem z przedsiębiorcami. Od ponad roku nie jest zwoływane posiedzenie, powołanej w 2013 roku, Rady ds. Transportu Intermodalnego, mimo bezprecedensowych inwestycji w infrastrukturę kolejową.

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju do tej pory nie został zaakceptowany także wniosek o dopuszczenie bez specjalnych zezwoleń przewozów kontenerów 45-stopowych pomiędzy terminalem intermodalnym i odbiorcą taborem drogowym, gdy w transporcie morskim wzrasta popularność użytkowania takich kontenerów.

Władze publiczne, w tym samorządowe nie występują z inicjatywą budowania nowych centrów logistycznych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych podstawowego znaczenia. Wydaje się, że w Polsce w nadgorliwy sposób rozdzielono zarządcę infrastruktury kolejowej od przewoźników, co osłabiło spójność funkcjonowania całego systemu transportowego. Oczekiwano, że wewnątrzgałęziowa walka konkurencyjna doprowadzi do wyraźnej poprawy jakości usług świadczonych przez przewoźników kolejowych, ale pozytywne efekty są znacznie mniejsze niż to przewidywano. Unijne regulacje, które wywołały podjęcie przez polskie władze publiczne radykalnych decyzji o zmianach strukturalnych w transporcie kolejowym są kontestowane we Francji i w Niemczech, gdzie nadal nie ma politycznej akceptacji dla wprowadzenia modelu debundlingu.

Wywołane decyzjami organów UE otwarcie rynku kolejowego umożliwiło natomiast ekspansję niemieckim kolejom państwowym, które zdobyły mocną lub nawet dominującą pozycję na niektórych rynkach krajowych wśród krajów członkowskich UE.

 

W przypadku polskich przewoźników samochodowych, którzy w transporcie międzynarodowym odnieśli niebywały sukces, zdobywając blisko ćwierć europejskiego rynku, władze publiczne Polski nie są w stanie dostatecznie skutecznie wesprzeć krajowych przedsiębiorstw. Oczekiwane są zdecydowane kroki ze strony polskich władz w stosunku do władz z niektórych krajów w Europie Zachodniej, a także w Rosji, aby doprowadzić do wycofania wprowadzonych administracyjnych ograniczeń blokujących swobodę świadczenia usług przez polskich przewoźników na rynku międzynarodowym.

Niemcy domagają się, aby zagraniczne przedsiębiorstwa transportowe wykonujące przewozy międzynarodowe na terenie Niemiec płaciły swoim pracownikom płacę minimalną według prawa niemieckiego, a nie kraju, w którym zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Ponadto narzucają obcym podmiotom obowiązki biurokratyczne wynikające z wprowadzonych od początku 2015 roku wewnętrznych przepisów prawnych.

Francja i Belgia zakazują kierowcom regularnego, tygodniowego wypoczynku w kabinach. Zarówno regulacje niemieckie jak i francuskie oraz belgijskie uderzają przede wszystkim w przedsiębiorców z nowych krajów unijnych. Trzy wymienione kraje zamierzają stosować drakońskie, nieproporcjonalne do przewinienia kary w razie niezastosowania się do ich przepisów.

Rosja arbitralnie ogranicza wjazd zagranicznych, w tym polskich samochodów, powołując się za każdym razem na embargo. Przygotowała jednocześnie bardzo wysokie kary dla przewoźników za błędy w dokumentacji przewozowej lub inne nieprawidłowości.

Państwo nie ma także jasnej koncepcji rozwoju branży lotniczej. Nie sformułowało wymagań i oczekiwań co do wznoszonych portów lotniczych oraz skutków, jakie mogą przynieść dla gospodarki regionu. Nie wykorzystuje się obecności lotnisk aby zachęcić zagranicznych producentów wysokoprzetworzonych dóbr do lokowania ich produkcji w pobliżu lotnisk w Polsce. Niestety wskaźniki wykorzystania towarowych przewozów lotniczych są w Polsce wyraźnie gorsze niż w Czechach i na Węgrzech.

Spośród różnych organów władzy publicznej korzystnie wyróżniają się władze celne, które doprowadziły do bardzo wyraźnego usprawnienia odpraw w polskich portach.

Od stycznia 2015 r. działa program Porty 24. Osiągnięto standard, iż w ciągu jednej doby odprawiane są towary importowane w kontenerach. Osiągnięte efekty wiążą się z udanymi zmianami organizacyjnymi, dzięki którym Służba Celna może skutecznie koordynować działanie pozostałych służb kontrolnych. Według oficjalnych danych, praktycznie wszystkie kontenery odprawiane są w niecałe 10 godzin, a funkcjonariusze ograniczyli kontrole do ok. 2 proc. potoku kontenerów. Służba Celna podkreśla, że do odprawy można zgłosić kontener, który pojawi się na terminalu dopiero w ciągu najbliższej doby.

Malejące marże spedytorów i przewoźników, co uwidacznia się na całym świecie choćby w postaci licznych aliansów armatorów żeglugowych, zmuszają do koncentracji w całej branży TSL. Według spedytorów uczestniczących w Kongresie proces koncentracji będzie postępować także na rynku krajowym w Polsce. Spodziewana jest także integracja usług, której dokonują najwięksi rynkowi gracze.

Jednocześnie zebrani stwierdzili, że polska branża jest rozdrobniona i słaba kapitałowo, a dająca największe zyski działalność terminalowa jest w obcych rękach. Dokonany w ostatnim ćwierćwieczu demontaż funkcjonującego do 1989 roku monopolistycznego systemu transportowego państwa doprowadził do znaczącej ekspansji kapitału zagranicznego. Objął on prawie całość przewozów kurierskich, żeglugi śródlądowej, ok. 90 proc. transportu morskiego, ok. 75 proc. branży usług logistycznych, ponad połowę rynku usług spedycji międzynarodowej oraz usług przewozów lotniczych cargo. Ten proces stanowi wyzwanie nie tylko dla polskich usługodawców z branży TSL, ale także dla polskich eksporterów i importerów dbających o utrzymanie własnej gestii transportowej.

Wnioski obrad XVI Kongresu Spedytorów pod hasłem „Ocena kondycji branży TSL w Polsce” przekazaliśmy z prośbą o działania na rzecz rozwiązania zasygnalizowanych problemów do: Wicepremiera, Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów -Podsekretarz Stanu, Szef Służby Celnej, Sejmowej Komisja Infrastruktury – Przewodniczący i Wiceprzewodniczący oraz Europosłowie – pan B.Liberadzki i D.Rosatti.

Konferencja Noworoczna Warszawa 2015

Kongres Spedytorów Toruń 2012

Kazimierz Dolny Kongres Spedytorów

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet