3 wrz 2015

3 wrz 2015

Przedmiot działalności

By:

Polska Izba Spedycji i Logistyki jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, polegająca na świadczeniu międzynarodowych i krajowych usług związanych z obsługą obrotu towarowego. Jest to więc Izba Gospodarcza o szerokim zakresie reprezentacji, otwarta dla każdego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność wymienioną powyżej.

Izba będąc kontynuatorką działalności Polskiego Związku Spedytorów Międzynarodowych postawiła sobie za cel konieczność nawiązania ścisłej współpracy z organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze, działające w sferze obrotu towarowego polskiego handlu zagranicznego, a to w celu stworzenia silnej reprezentacji Ich interesów w kontaktach z organami władzy państwowej i samorządowej oraz instytucjami międzynarodowymi, reprezentującymi podobne branże, a dotychczasowy dorobek PZSM stwarza ku temu doskonałe możliwości.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet