22 paź 2015

22 paź 2015

OPWS 2010

By:

Biuletyn OPWS 2010

Przypominamy, iż zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2.1 Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2010 mają one zastosowanie w stosunkach pomiędzy spedytorem a jego zleceniodawcą, a w przypadku spedytora zastępczego – także pomiędzy nim a zleceniodawcą osoby, która udzieliła spedytorowi zastępczemu zlecenia – jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest członkiem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet