22 maj 2018

22 maj 2018

Przetwarzanie danych

By:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (dalej PISiL)

25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Abyśmy mogli  pozostawać z Państwem w stałym kontakcie i   przesyłać newslettery, komunikaty i inne informacje wynikające z  działalności PISiL  prosimy o wyrażenie zgody poprzez wypełnienie formularza i zaznaczenie odpowiedniego pola zgody.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 3/2, 81-368 Gdynia oraz podmioty , którym PISiL powierzy przetwarzanie tych danych osobowych na podstawie art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W.

Oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/łam poinformowany/a że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Polska Izba Spedycji i Logistyki , ul. Świętojańska 3/2, 81-368 Gdynia,
 2. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy PISiL,
 3. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres szeroko pojętej współpracy z PISiL lub przez okres niezbędny do realizacji działań marketingowych.

Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
 1. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;
 3. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesyłania przez PISiL newsletterów i komunikatów i innych informacji związanych z działalnością PISiL, , w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;
 4. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o sytuacji na rynku TSL, zmianach w prawie i praktyce organów administracji celnej i skarbowej oraz o spotkaniach i targach a także o ofercie szkoleniowej PISiL i innych informacji związanych z działalnością PISiL.

 

 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. -
Moduł antyspamowy
 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet