3 wrz 2015

3 wrz 2015

Podstawowe cele izby

By:

Główne cele i zadania jakie stawia sobie Izba to:

  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków;
  • Zapewnienie dostępu do informacji krajowych i międzynarodowych, co wydaje się być słuszne z uwagi na przyszły akces Polski do Unii Europejskiej;
  • Organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów o tematyce będącej w sferze zainteresowań członków Izby.

W bieżącym roku wydany został „Podręcznik Spedytora”, który kompleksowo omawia istotę działalności spedycyjnej, związanych ze spedycją uregulowań prawnych i dokumentów, technologii informatycznych w działalności spedytora, marketingu firmy spedycyjnej, specyfiki w poszczególnych rodzajach i gałęziach transportu.

Na bieżąco informacje przekazujemy za pośrednictwem Biuletynu Informacyjnego wydawanego co miesiąc.

Działalność merytoryczną Izba prowadzi poprzez organy statutowe oraz komisje tematyczne, takie jak: Komisja Etyki Zawodowej, Komisja ds. Expertów, Komisja ds. Szkolenia, Komisja ds. celnych, Komisja ds. Finansowych, Zespoły robocze ds. transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego.

PISiL jest członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations „FIATA” w Zurichu, członkiem stowarzyszonym European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli „CLECAT”, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, Rady Interesantów Portu w Gdańsku oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Przynależność Izby do FIATA daje członkom m.in:

  • Możliwość udziału i pracy w gremiach FIATA;
  • Możliwość korzystania z dokumentów tranportowych FIATA, gdyż Izba ma licencje na dystrybucje tych dokumentów na terytorium Polski;
  • Szanse ubiegania się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora „FIATA Diploma in Freight Forwarding”;
  • Izba posiada upoważnienie do prowadzenia szkolenia w tym zakresie oraz wnioskowania o wydanie takiego dyplomu;
  • Możliwość dostępu do informacji FIATA.

Izba jako członek europejskiej organizacji ds. spedycji i logistyki – CLECAT posiada dostęp do wszelkich informacji powiązanych z działalnością CLECAT’u, jako organizacji mającej status konsultanta w Unii Europejskiej do spraw związanych z transportem i spedycją oraz doryczących obrotu towarowego.

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet