3 wrz 2015

3 wrz 2015

Index

By:

 

Polska Izba Spedycji i Logistyki

Polska Izba Spedycji i Logistyki jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców prowadzących działalość gospodarczą, polegająca na świadczaniu międzynarodowych i krajowych usług związanych z obsługą obrotu towarowego. Jest to więc Izba Gospodarcza o szerokim zakresie reprezentacji, otwarta dla każdego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność wymienioną powyżej.

Skład Rady Izby:

 • Marek Tarczyński – Przewodniczący Rady Izby
 • Grzegorz Woelke  – Wiceprzewodniczący Rady Izby
 • Jarosław Domin      – Wiceprzewodniczący Rady Izby
 • Dorota Kościuczyk  – Członek Rady Izby
 • Jerzy Gębski      – Członek Rady Izby
 • Marek Ziemniewicz – Członek Rady Izby
 • Wojciech Miotke    – Członek Rady Izby
 • Artur Jadeszko         – Członek Rady Izby
 • Dominik Popiel      – Członek Rady Izby
 • Józef Stróżyk – Przewodniczący Komisji
 • Alicja Mamrot – Sekretarz Komisji
 • Jakub Bień – Członek Komisji
 • Teresa Korczyńska – Członek Komisji
 • Urszula Żuchlińska – Członek Komisji

 

Główne cele i zadania jakie stawia sobie Izba to:

 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec międzynarodowych organizacji spedytorów, załadowców, przewoźników lub innych, których działalność dotyczy sfery zainteresowań zawodowych członków;
 • Zapewnienie dostępu do informacji krajowych i międzynarodowych, ;
 • Organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, kongresów o tematyce będącej w sferze zainteresowań członków Izby. W bieżącym roku wydany został „Podręcznik Spedytora”, który kompleksowo omawia istotę działalności spedycyjnej, związanych ze spedycją uregulowań prawnych i dokumentów, technologii informatycznych w działalności spedytora, marketingu firmy spedycyjnej, specyfiki w poszczególnych rodzajach i gałęziach transportu.

Na bieżąco informacje przekazujemy za pośrednictwem Biuletynu Informacyjnego wydawanego co miesiąc.

Działalność merytoryczną Izba prowadzi poprzez organy statutowe oraz komisje tematyczne, takie jak: Komisja Etyki Zawodowej, Komisja ds. Expertów, Komisja ds. Szkolenia, Komisja ds. celnych, Komisja ds. Finansowych, Zespoły robocze ds. transportu drogowego, morskiego, kolejowego i lotniczego.

PISiL jest członkiem narodowym International Federation of Freight Forwarders Associations „FIATA” w Zurichu, członkiem European Organisation for Forwarding and Logistics w Brukseli „CLECAT”, członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, Rady Interesantów Portu w Gdańsku oraz członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Przynależność Izby do FIATA daje członkom m.in:

 • Możliwość udziału i pracy w gremiach FIATA;
 • Możliwość korzystania z dokumentów tranportowych FIATA, gdyż Izba ma licencje na dystrybucje tych dokumentów na terytorium Polski;
 • Szanse ubiegania się o międzynarodowy dyplom zawodowy spedytora „FIATA Diploma in Freight Forwarding”;
 • Izba posiada upoważnienie do prowadzenia szkolenia w tym zakresie oraz wnioskowania o wydanie takiego dyplomu;
 • Możliwość dostępu do informacji FIATA

Izba jako członek europejskiej organizacji ds. spedycji i logistyki – CLECAT posiada dostęp do wszelkich informacji powiązanych z działalnością CLECAT’u, jako organizacji mającej status konsultanta w Unii Europejskiej do spraw związanych z transportem i spedycją oraz doryczących obrotu towarowego

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet