23 kwi 2024

23 kwi 2024

Szczegółowe kontrole kierowców w Niderlandach

Przez:

Sekcja: Aktualności

Niderlandzki Inspektor Transportu (ILT) przeprowadził operację kontrolną skupiającą się w szczególności na legalności przewozów kabotażowych.

Działania odbyły się w Bodegraven, Geldrop, Moerdijk, Venlo, Zwolle i na Maasvlakte. W sumie przeprowadzono 120 kontroli, podczas których stwierdzono 39 naruszeń. Oprócz kabotażu, kontrolowano również m.in. czas pracy i odpoczynku, a w trakcie niektórych kontroli obecni byli przedstawiciele Inspekcji Pracy, aby lepiej zrozumieć przestrzeganie dyrektywy dotyczącej oddelegowania, za którą ta instytucja odpowiada.

W trakcie tygodnia kontroli ILT nałożyła następujące kary:
– 10 mandatów karnych za nielegalny kabotaż;
– 10 mandatów za korzystanie z tygodniowego odpoczynku w kabinie. To niedozwolone; pracodawca musi zapewnić zakwaterowanie lub umożliwić kierowcy powrót do miejsca zamieszkania;
– 2 mandaty za brak zaświadczenia potwierdzającego, że kierowca spoza UE jest zatrudniony w holenderskiej firmie transportowej i stosuje się wobec niego krajowe regulacje warunków pracy;
– 5 mandatów karnych za niewłaściwe obsługiwanie tachografu, co spowodowało nieprawidłowe rejestrowanie czasów pracy i odpoczynku;
– 1 mandat za brak w prawie jazdy kodu 95, który potwierdza kwalifikacje zawodowe kierowcy. ( Źródło: pspd.gdynia.pl z dn. 22.04.2024 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet