Author Archives: esoszynska

7gru 2023

Publikacja Taryfy celnej i tablic korelacyjnych do Taryfy celnej na 2024 rok

Publikacja Taryfy celnej i tablic korelacyjnych do Taryfy celnej na 2024 rok

Aktualności

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L z more...

7gru 2023

Progi statystyczne na 2024 r.

Progi statystyczne na 2024 r.

Aktualności

Departament Celny Ministerstwa Finansów informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ustalił następujące statystyczne wartości more...

7gru 2023

ZUS: Brak korekty bez sankcji dla przedsiębiorcy

ZUS: Brak korekty bez sankcji dla przedsiębiorcy

Aktualności

Do końca grudnia 2024 r. można poprawiać błędy. Po 1 stycznia 2024 r. nie more...

7gru 2023

Nowe przejście graniczne z Ukrainą w Dołhobyczowie otwarte od dnia 4 grudnia 2023 r

Nowe przejście graniczne z Ukrainą w Dołhobyczowie otwarte od dnia 4 grudnia 2023 r

Aktualności

Nowo utworzone  przejście graniczne z Ukrainą w Dołhobyczowie  dla pustych samochodów wjeżdżających do Polski more...

7gru 2023

Komisja Europejska przeciwna powrotowi zezwoleń dla Ukraińców

Komisja Europejska przeciwna powrotowi zezwoleń dla Ukraińców

Aktualności

Wniesiona przez Polskę pod obrady Rady kwestia zmiany umowy transportowej między UE i Ukrainą more...

6gru 2023

Ogromny wzrost przeładunków w Gdańsku

Ogromny wzrost przeładunków w Gdańsku

Aktualności

Port w Gdańsku przeładował w 2022 roku o 40 proc. więcej towarów, niż w more...

5gru 2023

Terminal w Barcelonie przechodzi do Grimaldi Terminal Barcelona, SL

Terminal w Barcelonie przechodzi do Grimaldi Terminal Barcelona, SL

Aktualności

Port w Barcelonie upoważnił Terminal Ferry Barcelona SL (Armas Trasmediterránea Group) do przeniesienia swojej more...

5gru 2023

PRZEWIDYWANE PODWYŻKI ZA FRACHT

PRZEWIDYWANE PODWYŻKI ZA FRACHT

Aktualności

Zastosowanie ETS do transportu morskiego , unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, który nakłada podatek na statki more...

5gru 2023

Ustawy zmieniające funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego

Ustawy zmieniające funkcjonowanie Inspekcji Transportu Drogowego

Aktualności

Minister infrastruktury  ogłosił, że zamierza przedłożyć Radzie Ministrów projekty ustaw zmieniające zasady funkcjonowania Inspekcji more...

5gru 2023

ORZECZNICTWO: Kontrola SENT

ORZECZNICTWO: Kontrola SENT

Aktualności

W sprawie przewoźnika toczyło się postępowanie na skutek nieprawidłowości podczas kontroli przewozu  drogowego na more...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet