Author Archives: esoszynska

28Sty 2020

24.04.2020 Gdynia – Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie

24.04.2020 Gdynia – Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie

Szkolenia

Temat:  „Optymalizacja procesu wyboru ubezpieczenia w transporcie” Termin:   24.04.2020 w godz.  9,00-16,00 Miejsce: Gdynia, more...

28Sty 2020

19.03.2020 Warszawa – Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

19.03.2020 Warszawa – Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych

Szkolenia

Praktyczne aspekty ubezpieczeń transportowych Termin: 19.03.2020, godz. 9,00-16,00 Miejsce: Warszawa – miejsce podamy dodatkowo more...

28Sty 2020

Zmiany wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych .

Zmiany wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych .

Aktualności

Powszechne stosowanie kredytu kupieckiego jako formy finansowania działalności, przy ograniczonym dostępie do kredytów bankowych, more...

28Sty 2020

Informacja GIDT w sprawie interpretacji zakresu pozycji księgowej „kapitał i rezerwy”

Informacja GIDT w sprawie interpretacji zakresu pozycji księgowej „kapitał i rezerwy”

Aktualności

Zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 more...

28Sty 2020

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

Aktualności

KAS opublikowała komunikat informujący o zasadach wystawiania faktur do paragonów. Zgodnie z komunikatem od more...

28Sty 2020

UODO ostrzega przed fałszywymi kontrolami

UODO ostrzega przed fałszywymi kontrolami

Aktualności

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się w ostatnim more...

28Sty 2020

Prawo

Prawo

Aktualności

Zmiana rozporządzenia w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania more...

28Sty 2020

Wprowadzenie towarów do obrotu – nowe kary dla przedsiębiorców

Wprowadzenie towarów do obrotu – nowe kary dla przedsiębiorców

Aktualności

Od 19 kwietnia 2020 roku ma być stosowane unijne rozporządzenie 2019/515 z 19 marca 2019 more...

21Sty 2020

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym zatwierdzony przez Radę Ministrów

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym zatwierdzony przez Radę Ministrów

Aktualności

14 stycznia 2020 roku RM zatwierdziła projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, który zawiera more...

13Sty 2020

Nowe regulacje dotyczące zgłoszeń celnych

Nowe regulacje dotyczące zgłoszeń celnych

Aktualności

Nowe zasady dotyczące zgłoszeń celnych dotyczą objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez more...

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet