26 cze 2017

26 cze 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PISiL

Przez:

Sekcja: Aktualności

23 czerwca 2017 roku w Toruniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PISiL. Przedmiotem Zgromadzenia były sprawy statutowe organizacji.

Zgromadzeni podjęli dziewięć uchwał i złożyli cztery wnioski, kwitując komisji rewizyjnej i Radzie Izby rok 2016, zatwierdzili program działania PISil na rok 2017 oraz budżet na rok 2017/2018. Najwięcej emocji wzbudziła propozycja zmiany wysokości składki członkowskiej pozostającej na tym samym poziomie od 14 lat. Wynikiem dyskusji na temat redukcji kosztów utrzymania organizacji są cztery wnioski, które nałożyły na kierownictwo Izby obowiązek przygotowania planu działań mających na celu zwiększenie przychodów, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej. Członkowie Izby otrzymają szczegółową relację z ze Zgromadzenia. (ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet