17 lut 2021

17 lut 2021

Zrównoważony rozwój w transporcie kontenerowym. Działajmy razem – konferencja PISiL

Przez:

Sekcja: Aktualności

16 lutego 2021 roku  odbyła się konferencja  Polskiej Izby Spedycji i Logistyki  zorganizowana wspólnie przez  Polską Izbę Spedycji i Logistyki  z CMA CGM pt. „Sustainable development in container transport .Let’s Act Together” będącą kontynuacją spotkania noworocznego 2021 w części dotyczącej wpływu procesów   pogłębiania się niestabilności klimatycznej na fundamentalne zmiany w funkcjonowaniu transportu morskiego w Europie i innych regionach świata. Spotkanie odbyło się w języku angielskim, w  trybie on line .

Konferencję otworzyli i przywitali uczestników: Przewodniczący Rady PISiL Marek Tarczyński i  Prezes CMA CGM  Roman Łysik.

Wprowadzenia w tematykę spotkania dokonał prof. Wojciech Paprocki . Profesor mówił o ewolucyjnej zmianie struktury” ennergy mix” i o perspektywie wykorzystania odnawialnych źródeł energii . Podkreślił ,że dopiero w 2035 r. więcj niż 50% światowej produkcji energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Nastąpi drastyczny wzrost zapotrzebowania na energię w skali globalnej a jej zużycie  podwoi się do 2050 r., co utrudni hamowanie procesu destabilizacji klimatycznej. Profesor przypomniał o ścieżce rozwoju wytyczonej przez firmę Amazon i innych gigantów wykorzystujących najbardziej zaawansowane technologie cyfrowe.

Działania armatora na rzecz zrównoważonego rozwoju w żegludze morskiej omówił  przedstawiciel  Grupy  CMA CGM z Marsylii.

W ramach działań na rzecz planety Grupa CMA CGM zobowiązała się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. ,  zdecydowała się na wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) do zasilania swoich nowych statków. Oprócz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, LNG wytwarza do 20% mniej emisji CO2 niż tradycyjne paliwo morskie.

Do 2022 r. Grupa będzie posiadać 26 statków zasilanych LNG. LNG to przełom technologiczny przyczyniający się do ochrony środowiska, przynosi następujące korzyści w stosunku do istniejących statków napędzanych olejem opałowym: redukcja emisji CO2 do 20%; zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o 99%; zmniejszenie o 91% drobnych cząstek stałych; zmniejszenie emisji tlenków azotu o 92%. Technologia LNG umożliwia również stosowanie ekologicznie produkowanego biometanu wytwarzanego  z odpadów rolnych i domowych. Biometan to energia odnawialna, która emituje do 70% mniej CO2 w porównaniu z paliwem konwencjonalnym.

CMA CGM podejmie też działania w celu aktywnego włączenia swoich klientów w wykorzystanie produktów niskoemisyjnych. Po prezentacji wywiązała się ciekawa dyskusja, w której udział wzięli  przedstawiciele  DCT Gdańsk i GCT Gdynia, Uniwersytetu Morskiego i  CMA CGM.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał  prof. W. Paprocki. (op. KO)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet