30 paź 2017

30 paź 2017

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO SA

Przez:

Sekcja: Aktualności

26 października br. rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki PKP CARGO złożyli prezes zarządu Maciej Libiszewski i członek zarządu ds. finansowych Arkadiusz Olewnik. Jako przyczynę rezygnacji wskazali: „w związku z wykorzystaniem wszelkich możliwości osiągnięcia porozumienia z przewodniczącym Rady Nadzorczej PKP CARGO SA w zakresie współpracy w realizacji narastających zadań przewozowych”.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO SA. Witolda Bawora, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. operacyjnych oraz o. delegowaniu  Krzysztofa Mamińskiego, członka rady nadzorczej PKP CARGO SA, do czasowego, tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności prezesa zarządu Spółki oraz powierzeniu  mu pełnienia obowiązków prezesa zarządu Spółki PKP CARGO.                  (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet