17 gru 2021

17 gru 2021

Zmiany w nomenklaturze CN

Przez:

Sekcja: Aktualności

Tegoroczne zmiany w nomenklaturze CN są konsekwencją zmian w ogólnoświatowej nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego – tzw. HS 2022, które są przeprowadzane co 5 lat.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii L 385 z 29 października 2021 roku opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1832 z dnia 12 października 2021 r. zmieniające załącznik 1 do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Tablice korelacyjne pokazujące co zmieni się w Nomenklaturze scalonej CN od 1 stycznia 2022 r. można znaleźć na portalu podatki.gov.pl w zakładce Cło.(www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet