11 kwi 2019

11 kwi 2019

Zmiana ustawy o transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Ustawa rozszerza zakres danych wymaganych w  ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o dane dotyczące:

 1. numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zgłoszonych przez przedsiębiorcę po uzyskaniu takiego zezwolenia w wykazie pojazdów,
 2. status i rodzaj licencji wspólnotowej,
 3. liczbę pojazdów zgłoszonych do licencji wspólnotowej.

Ewidencja poważnych naruszeń będzie obejmowała dodatkowo:

 1. numer dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
 2. datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożenia sankcji,
 3. okres obowiązywania nałożonej sankcji,
 4. informację o wykonaniu lub wyegzekwowaniu sankcji,
 5. nazwę organu, który wydał dokument zawierający ostateczne rozstrzygnięcie
  w przedmiocie nałożenia sankcji,
 6. numer rejestracyjny pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia,
 7. kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia.

Ewidencja osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, zostanie uzupełniona o informacje o organie, który stwierdził niezdolność do kierowania operacjami transportowymi. Ustawa czeka na publikację
w dzienniku ustaw. Wejdzie w życie  po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.     (Źr.www.prezydent.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet