13 sie 2020

13 sie 2020

Zmiana przepisów dotyczących podatku VAT w celu dostosowania handlu z Irlandią Północną po okresie przejściowym – propozycja Komisji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na portalu TAXUD została opublikowana informacja na temat propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany w unijnych przepisach VAT (podatku od wartości dodanej) w ramach przygotowań do zakończenia okresu przejściowego z Wielką Brytanią. Jak wynika z komunikatu, proponowana poprawka do dyrektywy VAT wprowadza specjalny numer identyfikacyjny dla przedsiębiorstw w Irlandii Północnej, tak aby unijne przepisy dotyczące podatku VAT mogły być odpowiednio stosowane do towarów, zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej.  Zgodnie z protokołem przepisy UE dotyczące podatku VAT będą nadal obowiązywać w odniesieniu do towarów będących przedmiotem handlu w Irlandii Północnej. Przepisy te nie będą miały zastosowania do świadczenia usług w Irlandii Północnej, które po okresie przejściowym będą podlegać brytyjskim przepisom dotyczącym podatku VAT. Dostawy towarów i usług wykonane w innym miejscu w Wielkiej Brytanii będą również podlegać brytyjskim przepisom dotyczącym podatku VAT.  Przepisy dotyczące podatku VAT zawarte w protokole mają w pełni obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021 r. Trwają prace nad podobnymi zmianami prawnymi w zakresie podatku akcyzowego.( Żr. Ec.europa.eu Raport Atneo-K.O.) )

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet