3 sie 2022

3 sie 2022

Zezwolenia na  Ukrainę i Mołdawię tymczasowo zniesione

Przez:

Sekcja: Aktualności

W związku z otrzymaną w dniu 2 sierpnia br. informacją z Ministerstwa Infrastruktury, przewozy dwustronne i tranzytowe pomiędzy UE a Ukrainą i pomiędzy UE a Republiką Mołdawii oraz w tranzycie przez terytorium tych państw mogą odbywać się bez konieczności uzyskiwania zezwoleń w stosunku do przewoźników unijnych przy przejeździe do/z terytorium Ukrainy i Mołdawii.

W treści „Umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów oraz między Unią Europejską a Republiką Mołdawii w sprawie transportu drogowego towarów” widnieje zapis, że umowy te nie mogą pogarszać warunków wykonywania przewozów, jakie uzgodnione były z tymi państwami według stanu na dzień poprzedzający podpisanie umowy. Oznacza to, szczególnie w przypadku Ukrainy, że zliberalizowane zostały wszystkie przewozy dotychczas wykonywane na podstawie zezwoleń i Mołdawię tymczasowo zniesioneogólnych i zezwoleń tranzytowych, które wymieniane były przez obie strony w ramach corocznego kontyngentu.
Umowa między Unią Europejską a Ukrainą obowiązuje do dnia 30 czerwca 2023 r., natomiast umowę między Unią Europejską a Republiką Mołdawii stosuje się do dnia 31 marca 2023 r. (Źr.www.zmpd. zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet