30 paź 2017

30 paź 2017

Zezwolenia na przewozy do Rosji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na 2018 rok Polska otrzymała 230 tysięcy zezwoleń na przewozy drogowe w transporcie międzynarodowym do Federacji Rosyjskiej, w tym 70 tysięcy zezwoleń na kraje trzecie. Przewoźnicy rosyjscy będą dysponowali liczbą 220 tysięcy zezwoleń dwustronnych/tranzytowych oraz 10 tysięcy  zezwoleń na kraje trzecie. Informację tę przekazał Minister Infrastruktury Adamczyk, który potwierdził także iż wg. zapewnień strony rosyjskiej  polscy kierowcy nie będą nękani  już częstymi kontrolami.

Na rok 2017 Polska otrzymała 190 tysięcy zezwoleń na przewozy, w tym 48 tysięcy na przewozy z  i do krajów trzecich. Pod koniec września tego roku, podczas polsko-rosyjskich rozmów w Moskwie o przewozach drogowych uzgodniono, że polscy przewoźnicy otrzymają w tym roku dodatkowych 9,5 tysięcy zezwoleń na przewozy do i z krajów trzecich.   Rosyjscy przewoźnicy otrzymają jeszcze w tym roku dodatkowo 35 tysięcy polskich zezwoleń na dwustronne, tranzytowe przewozy.     (źr.. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet