22 lut 2017

22 lut 2017

Zaświadczenia z ZUS bez wniosku

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od połowy stycznia 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wystawia zaświadczenia bez formalnego, pisemnego wniosku, wystarczy dyspozycja ustna. Przy zaświadczeniach wydawanych na salach obsługi klienci ZUS nie muszą już wypełniać papierowych wniosków, wystarczy, że wskażą pracownikowi ZUS jakie zaświadczenie chcą uzyskać. Pracownik sam dopyta o niezbędne szczegóły, składając elektroniczny wniosek w systemie informatycznym ZUS. Klient sprawdza tylko czy dane zapisane we wniosku są prawidłowe.  W ten sposób ZUS unika  błędów popełnianych przy okazji samodzielnego wypełniania formularzy wniosków. Po wprowadzeniu do systemu niezbędnych danych, pracownik sali obsługi wydrukuje zainteresowanej osobie odpis wniosku do podpisu. Następnie pozostaje już tylko odebrać zaświadczenie. Bez pisemnego wniosku wydawanych jest 27 różnego rodzaju zaświadczeń,
w tym o: niezaleganiu w opłacaniu składek, zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego, okresach pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a także wysokości pobieranego świadczenia. Aby uzyskać zaświadczenie można też skorzystać z e- ZUS, czyli Platformy Usług Elektronicznych.(Źr.www.zus.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).