8 lis 2021

8 lis 2021

Zaproszenie na szkolenie Komisji Europejskiej  „Access2Markets, ROSA and Access2 Procurement”

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska organizuje bezpłatne szkolenie online pt. „Access2Markets, ROSA and Access2Procurement”. Szkolenie obejmie pełną prezentację platformy Access2Markets, w tym następujące narzędzia:

  • „Mój asystent handlowy” (informacje eksportowo-importowe dotyczące taryf, podatków oraz formalności importowych, procedur celnych w dostępie do krajów trzecich), bariery handlowe i inwestycyjne, statystyki w handlu,
  • ROSA (narzędzie samooceny spełniania reguł pochodzenia w preferencyjnych umowach handlowych UE-kraje trzecie),
  • Single Entry Point – zgłaszanie restrykcji na rynkach krajów trzecich, preferencyjne umowy handlowe UE-kraje trzecie oraz nowe narzędzie w zakresie dostępu do zamówień publicznych Access2Procurement.

Data spotkania: 17 listopada br., godz. 9:00-11:00

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim (i kilku językach krajów UE), bez tłumaczenia na język polski.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.brexit.gov.pl/2021/11/05/zaproszenie-na-szkolenie-access2markets-rosa-and-access2procurement/

Szkolenie jest otwarte dla interesariuszy z UE, w tym z Polski i skierowane przede wszystkim dla biznesu: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje, izby, stowarzyszenia biznesowe oraz organizacje promujące handel, ministerstwa, agencje i inne jednostki administracyjne zajmujące się handlem międzynarodowym. ( Źródło: Brexit.gov.pl/ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet