6 paź 2016

6 paź 2016

Zapłata wekslem powoduje wygaśnięcie zobowiązania

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „uregulowania” należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Minister Finansów w  zmienionej interpretacji indywidualnej (nr PT8.8101.366.2015.WCX.1010 z 21 stycznia 2016 r) dotyczącej ustalenia, czy wręczenie weksla stanowi uregulowanie należności wobec sprzedawcy i czy w konsekwencji kupujący nie ma obowiązku korekty VAT z tytułu ulgi na złe długi, potwierdził, że wręczenie  weksla własnego jest uregulowaniem należności w świetle przepisów ustawy o VAT. Wierzytelność z tytułu należności handlowej przestaje istnieć, a w jej miejsce powstaje zobowiązanie wekslowe. Kupujący wystawiając i wręczając weksel ureguluje swoje zobowiązania nie będzie więc zobowiązany do korekty podatku naliczonego na podstawie przepisów dotyczących ulgi za złe długi.(Źr. Rzeczp.nr 231-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet