2 mar 2016

2 mar 2016

Zakaz przewozu baterii litowo-jonowych samolotami pasażerskimi

Przez:

Sekcja: Aktualności

ICAO wprowadziła od 1 kwietnia 2016 r. zakaz transportu baterii litowo-jonowych samolotami pasażerskimi unieważniając tym samym własną decyzję podjętą w październiku ubr. przez zespół ds. ładunków niebezpiecznych. Przewóz baterii litowo-jonowych transportem lotniczym był przedmiotem zagorzałych dyskusji w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza po kraksie w 2010 r. samolotu UPS B747 przewożącego ładunek tych baterii – podejrzewanych o wzniecenie pożaru samolotu i jego katastrofę. Po tym zdarzeniu przewóz baterii poddany został zwiększonym restrykcjom i dodatkowym procesom pod względem bezpieczeństwa. ICAO zabroniła przewozu tych baterii jako „bulk shipments”, które to rozwiązanie wykorzystane zostało przez załadowców do zmiany sposobu formowania pojedynczych przesyłek, na które składały się małe opakowania. Wg. testów przeprowadzonych przez amerykańską Federal Aviation Administration transport baterii litowo-jonowych stwarza podobne ryzyko pożaru, jak transport baterii litowo-metalowych, których przewóz jest zabroniony od paru lat. ICAO przedsięwzięła dalsze działania na rzecz zaostrzenia reguł przy przewozie baterii litowo-jonowych podejmując w październiku 2015 r. decyzję, że baterie te mogą być przewożone samolotami pasażerskimi pod warunkiem, że maksymalny poziom ich naładowania wynosi 30%. Decyzja ta została aktualnie anulowana i zastąpiona (tymczasowym) całkowitym zakazem transportu baterii samolotami pasażerskimi. Część linii lotniczych sama z siebie wprowadziła zakaz przewozu tych baterii swoimi samolotami. Decyzja ICAO wywołała niezadowolenie niektórych załadowców, którzy prezentują stanowisko, że przewóz tych baterii jest bezpieczny pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności. Szczegółowe informacje – Komunikat PISiL nr 44/02/2016 29.02.2016 r. (źr. FIATA Circ. GI/026, CLECAT Newsletter 09/2016 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet