2 sty 2018

2 sty 2018

Wzrost przewozów i stabilne udziały rynkowe Grupy PKP CARGO w listopadzie 2017 roku – dane GUS

Przez:

Sekcja: Aktualności

Grupa PKP CARGO w listopadzie 2017 roku uzyskała 51,03% udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,42% pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 3,8% więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 6,2% większą niż w listopadzie 2016 roku.
W porównaniu do wyników z listopada 2016 roku, w analogicznym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. rud, kamienia, paliw, towarów z grupy pozostałe ładunki, cementu, kontenerów i buraków cukrowych.
Większe przewozy kontenerów były wynikiem m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku, większych przewozów w tranzycie w kierunku wschód-zachód (rozwój przewozów z/do Chin) oraz realizacji zwiększonych przewozów samochodów w tranzycie.

Po 11 miesiącach 2017 roku udział rynkowy Grupy PKP CARGO w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku w ujęciu masy towarowej wzrósł z 44,06%  do 44,90%, a w ujęciu pracy przewozowej zwiększył się z 51,61% do 51,74%.

Przewozy Grupy PKP CARGO w ujęciu masy w trakcie 11 miesięcy 2017 roku były o 10,2%. większe, a praca przewozowa o 8,6% większa niż w analogicznym okresie 2016 roku. Udziały Grupy we wzroście rynku w okresie od stycznia do listopada 2017 roku wynosiły odpowiednio 55,2%. i 53,4% .       (źr. www.portalmorski.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet