27 paź 2022

27 paź 2022

Wzrośnie podatek od ciężarówek

Przez:

Sekcja: Aktualności

W nowym obwieszczeniu ministra finansów ogłoszono minimalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023. Są one wyższe o 5,44 proc. od tegorocznych. W połączeniu z ogłoszonymi wcześniej stawkami maksymalnymi dla niektórych ciężarówek efekt będzie oczywisty: realna podwyżka tych podatków nawet o kilkanaście procent.

Na ponad wzrost podatku powinni się przygotować właściciele samochodów ciężarowych i autobusów. Minister Finansów ogłosił bowiem już zarówno maksymalne stawki dla takich pojazdów, a także minimalne dla ciężarówek o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 12 ton. Konkretna wysokość opodatkowania zależy wprawdzie od uchwały samorządu danej gminy czy miasta, ale wiadomo już, że raczej nie ma szans na utrzymanie tegorocznych stawek.

Według ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekraczać pułapów określanych przez ministra finansów. Ich wysokość zależy m. in. od kursu euro do złotego. W przypadku ciężarówek o DMC powyżej 12 ton stawki te nie mogą być ustanowione na poziomie niższym, niż minimalne, również ogłaszane przez MF. Konkretne minima zalezą m.in. od liczby osi, typu zawieszenia i ładowności. Takie „widełki” na 2023 rok zostały ogłoszone w tegorocznych Monitorach Polskich w pozycjach 731 i 1001.

Stawki maksymalne podatku od środków transportu wzrosną o 11,8 proc. Równocześnie wzrosną minimalne – o 5,44 proc.

Przykładowo, od samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie górna granica podatku wyniesie w przyszłym roku 1020,16 zł zamiast tegorocznej 912,48 zł.

W przypadku większych ciężarówek o DMC powyżej 12 ton maksymalna stawka podatku wzrośnie z 3485,69 zł do 3897,01 zł. Równocześnie wzrosną stawki minimalne. Na przykład za pojazd trzyosiowy o DMC 20 ton minimum wyniesie 522,74 zł lub 678,75 zł, zależnie od rodzaju zawieszenia. W 2022 r. stawki te wynoszą odpowiednio 495,77 zł lub 643,73 zł ,zależnie od rodzaju zawieszenia.

Podatek od środków transportowych jest co do zasady płatny w dwóch ratach, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Także do 15 lutego należy składać doroczna deklarację podatkową od posiadanych już środków transportu. Jeśli właściciel nabył lub zarejestrował pojazd w trakcie roku, to w ciągu 14 powinien złożyć deklarację i zapłacić pierwszą ratę podatku. Gdy go nabędzie po 1 września, zapłaci tylko jedną ratę.

Źródło: Prawo.pl dla LEX z dnia 25.10.2022 r./  HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet