12 wrz 2018

12 wrz 2018

Wystąpienie PISiL w sprawie utrzymania limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne

Przez:

Sekcja: Aktualności

Polska Izba Spedycji i Logistyki otrzymała odpowiedź na pismo z dnia 13 sierpnia br. skierowane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, w którym  zaprotestowała  przeciwko wprowadzeniu w życie projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt ten przewiduje dodatkowe oskładkowanie najwyższych pensji poprzez likwidację limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, które będzie stanowiło dodatkowe obciążenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i jest postrzegane przez przedsiębiorców jako kolejny podatek.
W odpowiedzi przesłanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowano Izbę , iż w ramach tzw. prewencyjnej kontroli konstytucyjności ustaw przez Prezydenta RP, sprawa zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw jest obecnie przedmiotem postepowania w Trybunale Konstytucyjnym. W związku z powyższym nasz apel dotyczący utrzymania limitu 30-krotności podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne może zostać rozpatrzony dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.(K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet