13 wrz 2018

13 wrz 2018

Wyrok TSUE w sprawie zaświadczeń A1

Przez:

Sekcja: Aktualności

6 września 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok (sygn.. C-527/16), w sprawie zaświadczenia A1.
Trybunał orzekł, że zaświadczenie A1 wydane przez właściwą instytucję państwa członkowskiego (w omawianym przypadku Węgry) wiąże zarówno instytucje zabezpieczenia społecznego, jak i sądy państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca (w wyroku Austria) do czasu, kiedy zaświadczenie to nie zostanie wycofane lub uznane za nieważne przez państwo członkowskie, w którym zostało ono wydane (Węgry). Zasada ta obowiązuje nawet wtedy, gdyby zaświadczenie to zostało wydane nieprawidłowo. Poniżej zamieszczamy link do wyroku:
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-527/16  (Źr.www.zmpd.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet