4 mar 2021

4 mar 2021

Wymogi dotyczące wjazdu pracowników sektora transportu na Łotwę

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Ministerstwa Transportu  Łotwy opublikowano wymogi dotyczące wjazdu pracowników sektora transportu na Łotwę. Pracownicy przewoźników i przewoźników pasażerskich oraz członkowie załogi lotów pasażerskich, towarowych lub technicznych ( dalej – pracownicy sektora transportu) muszą przedstawić dokumenty poświadczające działalność zawodową na wniosek urzędników sprawujących kontrolę po wjeździe na Łotwę. Powyższe dotyczy pracowników sektora transportu, którzy wjeżdżają na Łotwę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, udają się do miejsca pracy lub wracają do miejsca pracy.

Pracownicy sektora transportu muszą wypełnić kwestionariusz covidpass.lv przed przybyciem na Łotwę, ale nie muszą przedstawiać negatywnego wyniku testu COVID-19.

Na wniosek Państwowej Straży Granicznej lub Policji Państwowej kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów muszą przedstawić prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz kartę lub tachograf cyfrowy z ostatniego dnia roboczego, a także zaświadczenie o pracowniku transportu międzynarodowego wydane przez pracodawcę zgodnie ze wzorem sporządzonym przez Komisję Europejską. Inni pracownicy transportu muszą okazać certyfikat pracownika transportu międzynarodowego.

Certyfikat forms dostępny w języku łotewskim, angielskim innych językach. (Źr. Sākumlapa en | Satiksmes ministrija (sam.gov.lv)-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet