20 paź 2020

20 paź 2020

Wyjaśnienia MF dotyczące stosowania GTU 13

Przez:

Sekcja: Aktualności

Transport należy oznaczać w nowym JPK_V7 kodem GTU_13, ale nie wtedy, gdy stanowi on element kompleksowej usługi spedycyjnej – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP. Ministerstwo Finansów podkreśliło, że usługi zakwalifikowane według PKWiU 2015 do grupowania 52.2(Działalność usługowa wspomagająca transport)  nie podlegają oznaczeniu GTU_13 w nowym JPK_VAT z deklaracją. Przy czym, w przypadku wątpliwości co do zastosowania oznaczenia GTU_13, w pierwszej kolejności podatnik winien ustalić właściwe grupowanie świadczonej usługi według PKWiU 2015. Świadczenie usługi transportu drogowego towarów ujętej w grupowaniu PKWiU 2015 – 49.4 podlega oznaczeniu GTU_13 . Jeżeli usługa składowania towarów zostanie wykonana jako element kompleksowej usługi spedycji (usługi złożonej), wówczas nie powstanie obowiązek oznaczania takiej transakcji przez GTU_13. (Źr.www.edgp.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet