14 lip 2020

14 lip 2020

Wydłużona ważność karnetówTIR-wprowadzanie do TIR-EPD

Przez:

Sekcja: Aktualności

 IRU wyraziła zgodę na stosownie przez firmy karnetów TIR, którym upłynęła już lub upłynie w najbliższym czasie data ważności, a które pozostają jeszcze w posiadaniu firm. Dotyczy to karnetów wydanych w lutym, marcu i kwietniu i nadal niewykorzystanych i niezwróconych do ZMPD.

Karnety te otrzymają dodatkowe 60 dni ważności, licząc od dnia następnego, w którym upłynął ich termin wykorzystania wskazany na okładce.
Użytkownicy aplikacji TIR- EPD muszą samodzielnie dokonać kalkulacji nowej daty ważności karnetu i wprowadzić ją do TIR-EPD.
Przykładowo, jeżeli bieżąca data ważności widoczna na okładce karnetu to 01.07.2020, w aplikacji TIR-EPD należy wprowadzić datę ważności licząc 60 dni od dnia następnego czyli od 2 lipca, otrzymamy więc datę 30.08.2020 i taką należy wpisać w aplikacji TIR-EPD.
Nową datę ważności należy wprowadzić wyłącznie w aplikacji TIR-EPD.  Z otrzymanych informacji wynika, że białoruskie władze celne będą akceptować tę procedurę maksymalnie do 30.09.2020 r. zatem wskazane jest jak najszybsze wykorzystanie tych karnetów.
Na okładce karnetu TIR nie należy dokonywać żadnych zmian w pierwotnie wskazanej dacie ważności.Przyjęty tryb postępowania został uzgodniony z IRU i administracjami celnymi państw Konwencji TIR.(Źr. www.tir.zmpd.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet