1 lut 2018

1 lut 2018

Wydatki na przeprawę promową w ramach limitu

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej  22 stycznia 2018r., wydał interpretację (0115-KIT2-3-4010.329.2017.1.MJ) dotyczącą możliwości zaliczania do k.u.p. opłaty za przeprawy promowe dotyczące transportu samochodów osobowych pracowników w podróży służbowej .  Przepisy ograniczają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych dla potrzeb działalności gospodarczej oraz dla potrzeb pracowników w celu odbycia podróży służbowej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika. Ograniczenie to wynika z określenia przez ustawodawcę limitu wydatków wyznaczonego iloczynem liczby kilometrów i stawki za jeden kilometr. Wymaga to od podatnika prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Powyższych przepisów nie stosuje się do samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu, o której mowa w art. 17a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 3b ustawy).

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiują pojęcia „wydatków z tytułu używania samochodów”.

Zgodnie z interpretacją  wydatki związane z używaniem samochodu osobowego to wydatki na posługiwanie się tym samochodem, wykorzystywanie go. Oznacza to, że do kosztów z tytułu używania wynajętego samochodu osobowego dla potrzeb działalności gospodarczej zaliczane są wszelkiego rodzaju wydatki eksploatacyjne (koszty zakupu paliwa, oleju napędowego, gazu), jak również inne koszty wynikające z używania samochodu do celów podróży służbowej jak np. opłaty za przejazd autostradami, mostami, opłaty parkingowe, opłaty za przeprawy promowe.

Skoro wydatki z tytułu opłat za przeprawy promowe stanowią wydatki z tytułu używania samochodu dla potrzeb działalności gospodarczej, to nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w całości, bez uwzględnienia limitu wynikającego z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podróży służbowej oraz stawki za jeden kilometr przebiegu określonej w odrębnych przepisach.(  Źr.sip.gov.pl, Gazeta Prawna nr 22-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet