1 cze 2020

1 cze 2020

Wsparcie dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozporządzenie ministra funduszy i polityki regionalnej z 26 maja 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w uproszczonej formie wsparcia zwrotnego ze środków instrumentów inżynierii finansowej podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.

Pomoc może być udzielana mikroprzedsiębiorcom, a także małym, średnim i dużym przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19. Takie wsparcie może być udzielane w formie pożyczki, poręczenia lub gwarancji.

Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy na podstawie rozporządzenia nie może przekraczać łącznie wyrażonej w złotych równowartości:

  • 100 tys. euro brutto – w przypadku sektora produkcji podstawowej produktów rolnych,
  • 120 tys. euro brutto – w przypadku sektora rybołówstwa lub akwakultury
  • 800 tys. euro brutto – w pozostałych przypadkach.

Przedsiębiorca musi złożyć odpowiedni wniosek do podmiotu udzielającego pomocy. Rozporządzenie przewiduje, że pomoc jest udzielana do 31 grudnia 2020 r.

(Źródło: DGP e – wydanie z dn. 01.06.2020 r./ HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet