2 lis 2016

2 lis 2016

Włochy – przepisy wykonawcze dotyczące płacy minimalnej

Przez:

Sekcja: Aktualności

27 października został opublikowany dekret wykonawczy do dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r. dotyczącego płacy minimalnej we Włoszech. Przepisy wejdą w życie po upływie 60 dni od dnia opublikowania dekretu. Dekret wykonawczy określa standardy działania i zasady zgłaszania delegowania pracowników w ramach świadczenia usług we Włoszech przez pracodawców zagranicznych mających siedzibę w państwie członkowskim UE lub w kraju spoza UE.

Zagraniczny podmiot świadczący usługi musi wysłać w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem okresu oddelegowania zgłoszenie wstępne. Zgłoszenie może zawierać powiadomienie o rozpoczęciu jednego lub większej liczby delegowań ze wskazaniem, dla każdego okresu wykonania, miejsca pracy i liczby pracowników. Zgłoszenie może zostać anulowane w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszego okresu oddelegowania. Wszelkie późniejsze zmiany są możliwe, ale muszą być zgłoszone w ciągu 5 dni od zaistniałego zdarzenia, w trybie wskazanym w załączniku C do dekretu. W załączniku tym zostały przedstawione procedury techniczne wypełniania i przesyłania zgłoszeń, wprowadzania zmian lub anulowania dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług dostarczanych we Włoszech. Zgłoszenie oddelegowania odbywa się za pomocą formularza UNI_Distacco_UE , którego opis znajduje się w  załączniku A do dekretu wykonawczego . Formularz zawiera dane dotyczące zagranicznego przedsiębiorstwa, dane przedstawiciela we Włoszech, dane przedstawiciela podmiotu upoważnionego do kontaktów z zainteresowanymi partnerami społecznymi oraz do prowadzenia rokowań zbiorowych drugiego poziomu (osoba taka musi być do dyspozycji w razie uzasadnionego wniosku partnerów społecznych), dane odbiorcy usług, a także okres oddelegowania.

Wysłanie zgłoszenia odbywać się będzie za pomocą indywidualnego konta, utworzonego na stronie włoskiego Ministerstwa Pracy, po uprzedniej rejestracji podmiotu zagranicznego na portalu www.lavoro.gov.it.

W załączniku B do dekretu wykonawczego określono kody typów zgłoszenia: C-  zgłoszenie wstępne, P-zgłoszenie wstępne odroczone, V-zmiana, A-anulowanie.(Źr. www.etransport.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet