22 sty 2021

22 sty 2021

Wkrótce zmiany w akcyzie od sprowadzanych samochodów i wyższe mandaty

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm zaczął prace nad dużą nowelizacją przepisów o podatku akcyzowym. Przy okazji zmieni ona zasadę nakładania kar za wykroczenia skarbowe – będą znacząco wyższe. Najpewniej też już od kwietnia tego roku przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć konieczności zapłaty akcyzy. Dodatkowo ważność wiążących informacji akcyzowych zostanie ograniczona.

Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.  Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać (z małymi wyjątkami) 1 kwietnia. W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu, po czym został on skierowany do prac w komisjach.

Autorem projektu nowelizacji jest Ministerstwo Finansów. Jak wynika z deklaracji rządu, celem zmian jest uszczelnienie systemu podatkowego dotyczącego wyrobów akcyzowych, takich jak napoje alkoholowe, susz tytoniowy, czy paliwa. Wprowadzono także zmiany, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościom dotyczącym opodatkowania akcyzą samochodów osobowych. Dostosowano ponadto polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Co istotne, projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowych obowiązków w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z Unii Europejskiej oraz wyprodukowanych w kraju. Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Zdaniem MF, rozwiązania te zahamują mechanizm polegający na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne, aby uniknąć płacenia akcyzy. Dzięki temu system opodatkowania samochodów osobowych będzie bardziej szczelny.

Zmianie ma ulec również system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych. Nowe przepisy mają dodatkowo umożliwić prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

W projekcie nowelizacji akcyzy jest też zaskakująca zmiana – dotyczy jednego przepisu kodeksu karnego skarbowego.

Chodzi o art. 48 par. 2 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z jego aktualną wersją, mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 5,6 tys. złotych. Wykroczeniem może być m.in. niezłożenie deklaracji w terminie, niewpłacenie podatku w pełnej wysokości czy np. błędne wystawianie dowodów sprzedaży. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 21.01.2021 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet