23 lip 2019

23 lip 2019

WKRÓTCE INCOTERMS 2020

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przy okazji obchodów stulecia swojego istnienia w  2019 r. Międzynarodowa Izba Handlowa ogłosiła przygotowanie i publikację reguł Incoterms® 2020. Reguły Incoterms (ang. International Commercial Terms) stanowią zbiór międzynarodowych reguł, określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr.

Najnowsza edycja reguł Incoterms® ma na celu przygotowanie biznesu na następny wiek globalnego handlu.

Różne praktyki i interpretacje prawne między przedsiębiorcami na całym świecie wymagały wspólnego zestawu zasad i wytycznych. W odpowiedzi ICC opublikowało pierwsze zasady Incoterms® w 1936 roku. ICC utrzymuje je i rozwija od tego czasu. Chociaż na całym świecie istnieją inne klauzule dotyczące handlu światowego, takie jak Zharmonizowany Schemat Taryfowy Stanów Zjednoczonych, reguły Incoterms® mają zasięg globalny. Podobnie reguły Incoterms® nie zawierają warunków handlowych skodyfikowanych dla celów krajowych. W przeciwieństwie do krajowych polityk handlowych, reguły  Incoterms® są uniwersalne, zapewniając przejrzystość i przewidywalność dla biznesu.

Wydanie Incoterms® 2020 planowane jest na jesień tego roku. Do tego czasu nadal obowiązują Incoterms® 2010 (można uzyskać do nich dostęp na stronie internetowej ICC w ramach zasobów dla biznesu).

 

Źródło:CLECAT newsletter, ICC /HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet