26 lip 2016

26 lip 2016

WĘGRY – nowelizacja przepisów podatkowych EKAER z dniem 01.08.2016r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1.08.2016 wg nowelizacji ustawy EKAER obowiązkowi meldowania podlegać będą nie tylko pojazdy, które muszą płacić myto (pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony DMC). Obowiązkowi meldowania podlegać będą  też wszystkie transporty towarów o niepodwyższonym ryzyku, przewożone pojazdami niepodlegającymi opłacie za myto (np. małe pojazdy ciężarowe do 3,5 tony DMC), jeżeli ich masa całkowita przekroczy 3,5 tony.

Zmiany ustawy EKAER umożliwiają dalsze sankcjonowanie zameldowanych towarów, których dane zostały fałszywie podane, także w sytuacji stwierdzenia niższych ilości transportowanego towaru niż zameldowano. W takim przypadku może być nałożona kara w wysokości 40% wartości zameldowanego towaru. Przewoźnik zobowiązany jest zachować celną plombę, założoną przez (NAV) Celników lub Urzędników Podatkowych, aż do czasu zdjęcia jej przez upoważnionych do tego Urzędników NAV. Jeżeli plomba ulegnie uszkodzeniu, przewoźnik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt w Urzędzie Podatkowo-Celnym. Pojazd transportujący towar – za wyjątkiem, jeżeli transportowane są towary szybko psujące się lub żywe zwierzęta – może być zatrzymany przez organ kontrolny, aż do czasu uiszczenia opłaty (kary)  jeżeli podmiot zobowiązany do zapłacenia tej kary nie posiada numeru podatkowego, oznaczenia identyfikacji podatkowej na Węgrzech i jego siedziba zarejestrowanej działalności, zamieszkanie lub pobyt jest w innym kraju niż na Węgrzech. Informacje na temat EKAER na stronie www.ekaer.hu        (źr. www.pspdgdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).