21 kwi 2021

21 kwi 2021

Wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/630

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 21.04.2021 roku wchodzi w życie rozporządzenie uzupełniające rozporządzenie PE i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i zmieniające decyzję Komisji 2007/275/WE, określające, w jakich przypadkach i na jakich warunkach produkty złożone są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, oraz przewidujące, w jakich sytuacjach takie zwolnienie jest uzasadnione.

Produkt złożony oznacza żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego. W  załączniku do ww. rozporządzenia znajduje się wykaz produktów złożonych zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.  (Źródło: Lex.pl, http://eur-lex.europa.eu//HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet