21 gru 2021

21 gru 2021

Ważność znaków akcyzy na wyroby nowatorskie już 1 stycznia 2022

Przez:

Sekcja: Aktualności

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają ważność znaków akcyzy na wyroby nowatorskie -ustawa z dnia z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2313)Zgodnie z przepisem zmienionego art. 136 ust. 6 ustawy, wyroby nowatorskie oznaczone znakami akcyzy w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.Oznacza to, że wszystkie wyroby nowatorskie oznaczone banderolami w 2021 r. można sprzedawać do końca lutego 2022 r.Po tym okresie wyroby przeznaczone do dalszej sprzedaży należy oznaczyć banderolami legalizacyjnymi. (www.podatki.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet