2 lip 2019

2 lip 2019

WAŻNA UCHWAŁA NSA DOTYCZĄCA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB CELNO – SKARBOWYCH.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przyjęcie przez funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej propozycji zatrudnienia na stanowisku cywilnym nie wiąże się z obowiązkiem wydania decyzji o zakończeniu służby. Powyższe wynika z tego, że jest to przekształcenie stosunku służby w umowę o pracę.

NSA rozstrzygnął wątpliwości dotyczące zagadnienia, czy funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej powinni dostać decyzję o zakończeniu stosunku służbowego, jeśli przyjęliby propozycję zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony).

Podstawą przekształcenia stała się ustawa – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1799). Przekształcenie stosunku służbowego nie zostało w ustawie w żaden sposób zdefiniowane, ustawodawca zaś przyjął, że następuje ono na skutek przyjęcia propozycji zatrudnienia. Pominięto jednak kwestię, że w przypadku „ucywilnienia” pracownika dochodzi jednocześnie do wygaśnięcia stosunku służbowego funkcjonariusza.

Uchwała zmyka dyskusję i wskazuje kierunek rozstrzygnięć w takich sprawach. Tym samym sądy pracy, a nie sądy administracyjne będą badać, czy sama umowa o pracę jest prawidłowo skonstruowana. Niemniej jednak, w uchwale NSA zabrakło odpowiedzi na pytanie, jaki dokument dostanie osoba odchodząca z KAS, która będzie miała okresy służby i pracy (tj. czy będzie to świadectwo służby czy świadectwo pracy).  Aktualnie tylko świadectwo służby jest podstawą ubiegania się wypłaty emerytury z systemu zaopatrzeniowego oraz sześciomiesięcznej odprawy.

Uchwała  7 sędziów NSA z 01 lipca 2019 r. sygn. akt I OPS 1/19. (Źródło: DGP wydanie z dn. 02.07.19 r. nr 126 (5028) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet