9 gru 2019

9 gru 2019

Warunki prowadzenia ruchu kolejowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

W określonych przypadkach pociąg powinien się zatrzymać przed każdym przejazdem kolejowo – drogowym lub przejściem, a dalsza jazda jest możliwa po zatrzymaniu ruchu przez pracownika kolejowego.

W przypadku przejazdów kolejowo – drogowych lub przejść o dobrej widoczności w porze dziennej dopuszcza się przejazd bez zatrzymania z prędkością zmniejszoną do 10 km/h.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji wejdzie w życie 05.06.2020 roku, za wyjątkiem przepisów wchodzących w życie w innych terminach. ( Źródło: DGP z dn. 09.12.2019 r., nr 237 (5139) /HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet