11 gru 2017

11 gru 2017

ViaTOLL przechodzi pod nadzór państwa

Przez:

Sekcja: Aktualności

21 listopada 2017 r  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładający przeniesienie zadań związanych z poborem opłat za przejazd po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Obecnie zarządzanie systemem poboru opłat dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje firma Kapsch, której kontrakt kończy się pod koniec przyszłego roku. 8 grudnia br. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o drogach publicznych, na podstawie których GITD przejmie obowiązki związane z poborem opłat w Polsce. GITD będzie wykonywał  nowe zadania samodzielnie (ewentualnie z pomocą innych organów administracji rządowej), a zakres czynności, które będą mogły zostać powierzone podmiotom trzecim z sektora prywatnego zostanie ograniczony do niezbędnego minimum. Nowelizacja ustawy ma wejść w życie 3 listopada 2018 r.   (źr. www.pspdgdynia.pl – DA).

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet