23 lip 2019

23 lip 2019

Uszczelnienie VAT :Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w Sejmie

Przez:

Sekcja: Aktualności

W dniu 9 lipca 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakłada wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w ściśle określonych branżach. Zgodnie z założeniem projektu, MPP w formie obligatoryjnej będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia i dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (tj. towary i usługi wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14) oraz dodatkowych towarów (części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i akcesoria) – objętych łącznie w załączniku nr 15 do projektowanej ustawy.

 

Projekt zakłada wejście w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Matryca stawek zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r.

Źr. Raport Atneo dla PISiL-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet