4 gru 2017

4 gru 2017

Usunięcie z Krajowego Rejestru Sądowego nierzetelnych spółek

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prokuratorzy maja poddać  analizie wszystkie postępowania przygotowawcze i sądowe  w sprawach o nieskładanie sprawozdań finansowych. Celem jest szybka eliminacja z obrotu gospodarczego nierzetelnych podmiotów. Podmioty, które nie wywiążą się ze swoich obowiązków, w tym nie złożą rocznego sprawozdania w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia będą musiały się liczyć z ryzykiem wykreślenia z Krajowego rejestru Sądowego. Po sprawdzeniu, czy sądy rejestrowe właściwie wykonują obowiązki wynikające z ustawy o  rejestrze, prokurator skieruje do sądu wniosek o wykreślenie podmiotu gospodarczego z KRS. Analogiczne działania w celu wykreślenia z rejestru, prokuratorzy będą podejmować wobec podmiotów, które nie podjęły działalności gospodarczej.   (źr. Rzeczp. nr 279 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet