3 wrz 2019

3 wrz 2019

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – przekazana do podpisu Prezydenta

Przez:

Sekcja: Aktualności

Projekt dotyczy wykonania wyroku TSUE i wyłączenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych ze struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego ds. transportu i włączenie jej do struktury obsługującej ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

30 sierpnia 2019 roku podczas III czytania na posiedzeniu Sejmu uchwalono ww. ustawę, a dnia 2 września 2019 ustawę przekazano Prezydentowi.

Żródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3668/HW

 

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet