9 lut 2017

9 lut 2017

Ustawa o monitorowaniu drogowego przewozu towarów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W  dniu 07.02.2017 r. Komisja Finansów Publicznych  i Komisja Infrastruktury na  wspólnym posiedzeniu  przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, której wprowadzenie  ma na

celu uniemożliwienie oszustw podatkowych  w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym.

Do przedstawionego projektu  posłowie zgłaszali  szereg uwag, wskazując, że projekt uderza w uczciwych przedsiębiorców, wprowadza kolejne obciążenia finansowe dla przedsiębiorstw, nie uwzględnia sposobu funkcjonowania transportu i spedycji i przenosi odpowiedzialność za ewentualne oszustwa i błędy na przewoźnika. Postawiono wniosek o odrzucenie ustawy, który jednak nie  został zaakceptowany. Przedstawiciele strony społecznej zwracali uwagę także na inne mankamenty  projektu ustawy, jak np. krótki czas vacatio legis ( ustawa ma wejść w życie od 1 marca br.) zbieżność w czasie z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej, co może utrudnić wdrożenie monitorowania, niekontrolowany i zbyt szeroki dostęp do danych osobowych ( GIODO) i brak rzetelnych konsultacji społecznych.

Ostatecznie ustawa została przyjęta przez komisje w całości bez poprawek.

Przypomnieć należy, iż mimo braku konsultacji projektu ustawy o monitorowaniu drogowego przewozu towarów, PISiL zgłaszała już w listopadzie 2016 r., swoje uwagi do  tego projektu , protestując  przeciwko wprowadzeniu tak restrykcyjnych dla branży TSL przepisów. Część zgłoszonych wówczas przez Izbę uwag została uwzględniona.
Po drugim czytaniu ustawy w sejmie w dniu 8 lutego br., Komisja Finansów Publicznych  i Komisja Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 8 lutego postanowiła przyjąć część poprawek zgłoszonych przez KP PiS. Zgodnie z przyjętą poprawką ustawa ma wejść w życie po czternastu dniach od jej ogłoszenia z wyjątkiem przepisów dotyczących nakładania kar , które wejdą w życie z dniem 1 maja (J.S./K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).