17 lis 2022

17 lis 2022

Ustawa, która poprawi bezpieczeństwo żeglugi morskiej uchwalona przez Sejm

Przez:

Sekcja: Aktualności

Sejm, z poprawkami, uchwalił 16 listopada nowelizację ustawy, która ma poprawić bezpieczeństwo żeglugi morskiej i usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Nowe przepisy mają też umożliwić budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw ma m.in. poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywności działań administracyjnych w imieniu państwa bandery, usprawnić funkcjonowania systemu ochrony żeglugi i portów, umożliwić budowę przez administrację morską portu do obsługi morskich farm wiatrowych.

Według Ministerstwa Infrastruktury, najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie to:

 Doprecyzowanie zadań i zakresu odpowiedzialności naczelnego i terenowych organów administracji morskiej.

⇒ Wprowadzenie obowiązkowych audytów i inspekcji doraźnych po zatrzymaniu statku w obcym porcie ze względu na uchybienia dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz standardów życia i pracy marynarzy.

⇒ Wprowadzenie obowiązkowego audytu w stosunku do armatora po zatrzymaniu jego dwóch statków w okresie 24 miesięcy.

 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) zostanie upoważniona do zakupu wyposażenia o przeznaczeniu wojskowym (np. noktowizorów czy lornetek), produkowanego przez rodzimych przedsiębiorców, w które wyposażone zostały m.in. formacje wojskowe realizujące zadania poszukiwawcze i ratownicze na morzu.

Umożliwienie dyrektorom urzędów morskich wydawanie zarządzenia w celu umożliwienia testów statków autonomicznych, nieposiadających załogi (tzw. MASS) oraz określenia zasad przeprowadzania takich testów. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 16.11.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet