4 lut 2022

4 lut 2022

USA: Przyjęto przepisy mające na celu złagodzenie problemów spotykanych w usługach linii żeglugowych i wyeliminowanie niewłaściwych praktyk

Przez:

Sekcja: Aktualności

Działania legislacyjne na rynku amerykańskim podjęto w celu złagodzenia problemów spotykanych w usługach linii żeglugowych i wyeliminowania niewłaściwych praktyk ograniczających konkurencję. Europejskie Stowarzyszenie Spedytorów CLECAT zaprosiło na posiedzenie Maritime Institute CLECAT 20 i 24 stycznia dyrektora Global Shippers Forum oraz przedstawicielkę National Industrial Transportation League USA, którzy przedstawili aktualny stan prac w USA nad tzw. Ocean Shipping Reform Act (OSRA).

Kongres USA przyjął ww. akt będący kompilacją propozycji branżowych, rekomendacji Federal Maritime Commission oraz priorytetów Kongresu. Akt ma na celu złagodzenie problemów spotykanych w usługach linii żeglugowych i wyeliminowanie niewłaściwych praktyk.

W Europie natomiast w dalszym ciągu brak jakichkolwiek działań ze strony organów unijnych, aby analogicznie zapewnić równe warunki konkurencji dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw.

Źródło: Rzeczpospolita z dn. 01.02.2022 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet