28 sty 2020

28 sty 2020

UODO ostrzega przed fałszywymi kontrolami

Przez:

Sekcja: Aktualności

Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych docierają sygnały, że u przedsiębiorców pojawiają się w ostatnim czasie osoby podające się za kontrolerów UODO. Dlatego Prezes UODO przypomina, że zanim pojawi się pracownik UODO, upoważniony do przeprowadzenia kontroli, Urząd zawiadomi o niej pisemnie i telefonicznie. Ponadto pracownik Urzędu okaże upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które musi zawierać:

  • podstawę prawną,
  • oznaczenie UODO,
  • informacje o kontrolerze (imię i nazwisko, numer legitymacji służbowej),
  • określenie przedmiotu i zakresu kontroli,
  • oznaczenie kontrolowanego,
  • termin rozpoczęcia i przewidywanego zakończenie kontroli,
  • podpis Prezesa UODO,
  • pouczenie oraz datę i miejsce wystawienia upoważnienia.

Wzór legitymacji, którą posługują się kontrolerzy Urzędu jest określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednym z zabezpieczeń takiej legitymacji jest m.in. hologram.

Ponadto w przypadku wątpliwości co do wiarygodności osoby, która okaże dokumenty upoważniające do kontroli, istnieje możliwość telefonicznego jej zweryfikowania, pod numerem 22 531 04 44.Więcej informacji na ten temat na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/138/1316 (Źr.www.uodo.gov.pl -K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet