28 cze 2016

28 cze 2016

Unijne konsultacje publiczne w sprawie transportu drogowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje publiczne odnośnie do Rozporządzeń PE i Rady WE z dnia 21 października 2009 r nr 1071/2009. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego  oraz nr 1072/2009 dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych . Bazując na analizach, których podsumowania dokonano w czasie konferencji w kwietniu 2015 r., Komisja Europejska przygotowuje szereg propozycji regulacji prawnych mających na celu poprawę europejskiego sektora transportu drogowego zarówno pod względem kosztów, warunków socjalnych jak i ochrony środowiska. Przy szeregu okazjach KE podnosiła, iż niektóre  regulacje są niejasne, a ich implementacja zróżnicowana w poszczególnych krajach członkowskich, czego przykładem są np. restrykcje dotyczące kabotażu. Konsultacje będą prowadzone przez 12 tygodni, ostateczny termin przekazania odpowiedzi na ankietę mija 15 września 2016 r. Więcej informacji na stronie www.ec.europa.eu?transport/modes/road/consultations/2016-review-road-regulations_en.htm   (źr. CLECAT Newsletter 24/2016 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet